La CUP proposa impulsar la policia de proximitat a Figueres i polítiques de seguretat comunitària

Creuen que amb l'aplicació del codi penal no n'hi ha prou per erradicar els delictes

La CUP de Figueres (Alt Empordà) considera que la ciutat necessita canvis en el model de seguretat ciutadana que superi la reacció policial com a únic instrument d’actuació. Asseguren que la complexitat de la societat actual ha comportat que la reacció policial en base al sistema penal no sigui útil per garantir la seguretat ciutadana en el concepte actual del terme.

En aquest sentit, Xavier Colomer, candidat a la formació a les eleccions del proper mes de maig, considera que treballar únicament amb mesures policials no solucionarà tots els reptes actuals i de futur en qüestions de seguretat, ja que van més enllà del que es recull al codi penal.

La formació independentista proposa impulsar polítiques de seguretat comunitària que combina tècniques de prevenció situacional i de prevenció social. La seguretat comunitària aprofundeix en la participació de diferents agents no policials en la gestió de la seguretat. Alhora, la policia assumeix un enfocament que també és dirigeix a la inseguretat subjectiva amb l’adopció d’un model policial de proximitat. Major tasca policial a peu, dialogant amb els veïns, escoltant les seves opinions i queixes, i l’observació del context comunitari. L’objectiu és establir una relació de confiança amb el veïnatge i la detecció de problemes de seguretat i convivència.

Per aquest motiu proposen impulsar la policia de proximitat. Un model que s’ha implementat en diferents ciutats i que volen per Figueres. Es tracta de polítiques de seguretat que pretenen establir una connexió entre les autoritats, els cossos de seguretat i la població. Per això proposen un acord entre tots els agents implicats.

Així mateix proposen la creació d’un Consell Local de Seguretat Ciutadana com a òrgan col·legiat de participació ciutadana de naturalesa consultiva i deliberativa, amb l’objectiu de promoure i estudiar accions i polítiques des d’una òptica multidisciplinària, amb perspectiva social i preventiva, que inclogui representants polítics, tècnics municipals, Guàrdia urbana, Mossos d’Esquadra, i representants d’entitats i associacions de la ciutat.

Per la candidatura és necessari buscar i consensuar actuacions que donin resposta a les demandes ciutadanes i s’allunyin de les opinions populistes que no aporten cap solució i malmeten la imatge de la ciutat. Alhora, asseguren que cal actuar per frenar els discursos d’odi i el racisme que afloren i es vinculen de forma automàtica amb qualsevol delicte o acció incívica.

Finalment, la CUP demana afrontar el debat de la seguretat de manera sincera i transparent amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població.