La urbanització de la plaça del Pallol de Girona començarà a la tardor

Les obres comptaran amb un pressupost de 450.000 euros

El regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha presentat aquest matí el projecte d’urbanització de la plaça del Pallol, la primera fase del qual es preveu que comenci aquesta tardor, després de passar els corresponents tràmits administratius i executius. El termini de les obres de la primera fase és de sis mesos i el pressupost és de 450.000 euros.

“Per tal de definir un projecte adequat a la realitat econòmica del moment, executar-lo al més aviat possible i actuar amb coherència, aquest any s’ha modificat el projecte d’urbanització existent, sectoritzant el projecte global inicial, per tal d’ajustar-lo a les previsions del pressupost municipal de l’exercici actual”, ha explicat el regidor Carles Ribas. Amb aquesta modificació, també es portarà a terme “una millora substancial i un ordenament dels serveis i dels subministraments elèctrics i de sanejament en aquesta zona”.
 
“Per tal de salvar el pendent i el desnivell de l’espai de la plaça i del carrer de Sant Josep, així com per crear una zona adequada que serveixi de punt de trobada al Barri Vell, a la superfície de la plaça es farà una grada, un sistema esglaonat. El material que es farà servir serà paviment de formigó i pedra de jardí”, ha explicat Carles Ribas. A més, està previst que, per tal d’evitar l’accés de vehicles a la zona, es col·loqui una pilona que només permetrà l’entrada dels vehicles a l’aparcament soterrat de la plaça.
 
La superfície total del conjunt de la plaça és de 2.130’41 metres quadrats, dels quals 1.582’16 metres quadrats corresponen a aquesta primera fase. Concretament, la superfície de la primera fase es correspon amb la superfície ocupada per l’aparcament soterrani, les obres del qual s’estan executant i s’acabaran en les properes setmanes. Malgrat que en els propers mesos només es portarà a terme la rehabilitació de l’espai que comprèn la primera fase, “l’espai inclòs en la segona fase s’arranjarà perquè sigui accessible i funcional i en un futur s’hi pugui fer una actuació definitiva”, ha declarat el regidor.
 
El programa de la fase 1 del projecte comprèn en concret les següents accions: la urbanització del tram del carrer de Sant Josep que limita amb l’àmbit de la plaça; la urbanització de la superfície de la plaça situada sobre l’aparcament soterrani; la construcció d’un cos annex a l’Ajuntament entre la part del darrere de l’edifici de l’antic Hotel Centre i l’aparcament soterrani; la plantació de l’arbrat de conjunt de la plaça, i el tancament de l’anella de la xarxa d’aigua potable unint la canonada del carrer de Sant Josep amb el brancal existent dins a l’escomesa del Teatre Municipal.