Més de 70.000 alumnes de sisè de primària posen a prova els seus coneixements

És el cinquè curs consecutiu que es fan les proves d'avaluació en català, castellà, matemàtiques i llengua estrangera

Les proves de competències bàsiques que des de fa cinc anys organitza el Departament d'Ensenyament per comprovar el nivell dels alumnes que acaben la primària tenen lloc aquest dimarts i dimecres a tots els centres educatius que imparteixen aquesta etapa educativa de qualsevol titularitat. En total són 70.812 estudiants els que s'afronten a aquestes proves, que no tenen efecte a final de curs en l'alumne ni en les decisions de passar de curs, però que permet al departament i als centres disposar d'informació sobre els punts forts i els punts febles dels seus estudiants. Una de les novetats d'enguany és que s'inclourà per primera vegada l'expressió escrita en llengua estrangera.

Aquest dimarts s'avaluaran les competències bàsiques de llengua catalana i matemàtiques, així com l'aranès pels alumnes de la Vall d'Aran, mentre que dimecres, serà el torn de la llengua castellana i la llengua estrangera. Les proves duraran una hora, es fan al mateix centre on està escolaritzat l'alumne però seran corregides per professorat extern al centre.


Aquest any les proves inclouen com a novetat la inclusió de l'expressió escrita en llengua anglesa o francesa. L'objectiu és incrementar el nivell d'exigència en aquesta prova. L'alumnat haurà d'elaborar una producció breu de temàtica relacionada amb la informació personal bàsica, la família i el lleure. En aquest cas, s'avaluarà la coherència i adequació del discurs, així com la competència lingüística. La gran majoria dels alumnes faran la prova d'anglès, mentre que 371 ho faran en llengua francesa.

L'avaluació externa té un caràcter formatiu i orientador, mesura l'assoliment de competències bàsiques en acabar la primària, facilita informació als centres i el departament sobre les competències bàsiques de l'alumnat i afavoreix la transició de l'educació sobre el sistema educatiu català.

Els resultats de la prova es comunicaran als centres educatius i també a les famílies. Els centres rebran informació sobre el conjunt de l'alumnat que escolaritzen, mentre que les famílies tindran els resultats concrets dels seus fills o filles.

Nous nivells d'avaluació

Una altra novetat d'aquest any és un canvi en els nivells d'avaluació de cadascuna de les competències. En edicions anteriors, els nivells es distingien entre alt, mitjà i baix, mentre que enguany seran alt, mitjà-alt, mitjà-baix i baix, tal com passa bm les proves de 4t d'ESO. D'aquesta manera, es pretén apropar més la forma d'avaluació dels resultats a la que s'empra en les proves internacionals PISA. Aquesta nova distribució en quatre nivells també es reflectirà en l'informe que tant les famílies com els centres rebran dels seus fills.

Canvi de dates per la vaga de dijous

Inicialment, aquestes proves estaven previstes per dimecres i dijous d'aquesta setmana, però finalment s'ha canviat la data per tal de no coincidir amb la vaga d'ensenyament convocada a tot l'Estat per dijous.

En la prova d'avaluació de sisè de primària hi participaran un total de 2.165 centres educatius, mentre que 2.613 aplicadors controlaran la correcta execució de les proves i 1.309 correctors en corregiran els continguts.

Per serveis territorials, del total d'alumnes, 8.084 corresponen al Baix Llobregat, 7.950 a Barcelona Comarques, 5.001 a la Catalunya Central, 12.657 al Consorci d'Educació de Barcelona, 7.212 a Girona, 3.875 a Lleida, 8.675 al Maresme-Vallès Oriental, 6.077 a Tarragona, 1.659 a les Terres de l'Ebre i 9.622 al Vallès Occidental.