Sant Jordi Desvalls millora el sanejament de tres carrers per uns 120.000 euros

Els treballs duraran tres mesos

El municipi de Sant Jordi Desvalls (Gironès) ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació del sanejament dels carrers Doctor Joher, Hospital i Francesc Macià. L’execució de les obres es farà per fases, començant pel carrer Doctor Joher. L’actuació contempla principalment l’arranjament de l’estanquitat de la xarxa amb la substitució dels col·lectors actuals que presenten deficiència estructurals.

“Amb aquesta actuació es preveu solucionar les deficiències històriques que presenta la xarxa de sanejament del centre del nucli urbà de Sant Jordi Desvalls, amb els problemes mediambientals que això suposa”, tal i com ha explicat l’alcaldessa, Núria Martínez de la Casa que també ha destacat com “es tracta d’una obra llargament reivindicada pel municipi”.     

Les obres s’han adjudicat, per part del Consell Comarcal del Gironès, a l’empresa Ecosta Construccions SL per un import de 119.790 euros,  en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

El termini d’execució dels treballs és de tres mesos. Mentre durin els treballs quedarà restringit l’accés rodat de vehicles.