L'Escala presenta la nova flota del servei de recollida de residus

El contracte es va adjudicar l'any passat per 24.284 euros a Urbaser

La vila marinera de l'Escala (Alt Empordà) ha presentat el desplegament complet de la nova flota del servei de recollida de residus i neteja viària, previst en el nou contracte del servei que va entrar en vigor l'any passat.

El mes d'abril ja es va presentar una primera part de la flota, que corresponia fonamentalment als vehicles més petits (escombradores, furgonetes...), amb una clara aposta pels vehicles de propulsió elèctrica. Ara han arribat els vehicles més grans, entre ells els de recollida de contenidors, amb el que es pot gairebé donar per completat el desplegament de la nova flota.

"En total disposem de 22 nous vehicles, 11 d'ells pesats, amb els que s'haurà de notar una millora del servei", remarca el regidor de l'àrea de Serveis, Robert Figueras, el qual també ha anunciat que s'ha decidit anar implantant un canvi en el sistema de contenidors per tal de fer-los més eficients i agilitzar la recollida. Aquesta decisió es pren en part perquè l'empresa subministradora ha deixat de servir els contenidors de reciclatge actuals i s'aposta per un sistema que en un futur pot permetre que el conductor del camió pugui fer la recollida de forma més automatitzada. Progressivament també s'adoptarà el mateix sistema per als contenidors de rebuig.

"Aquest desplegament ens ha de dur a una millora de la qualitat del servei d'un dels contractes més importants que té el municipi", apunta l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, el qual recorda que l'arribada del conjunt de vehicles ha estat més lent del desitjat pels problemes de subministrament que hi ha a nivell mundial.

El contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal es va adjudicar l'any passat a l’empresa Urbaser per a un període de vuit anys, amb un cost global de 24.284.408 euros.