El Patronat de Turisme estudia la mobilitat dels visitants al Pirineu

D'aquesta manera s'elaboraran estratègies per a desestacionalitzar el turisme

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, l’Agència Catalana de Turisme i els consells comarcals del Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa i l’Alt Empordà publiquen l’estudi sobre els patrons de mobilitat Flux Vision Tourisme Orange del Pirineu de Girona, que analitza les dades de les quatre comarques que en formen part en el període de març de 2019 a febrer de 2020.

L’estudi es va elaborar analitzant 130.000 connexions obtingudes de la xarxa de telefonia mòbil d’Orange (i d’altres operadores amb acords) abans de la pandèmia. L’objectiu era reduir el biaix en les dades provocat per la covid-19. Del total d’aquestes connexions, unes 55.700 les van fer visitants del Pirineu de Girona. Més de la meitat eren excursionistes (57,2%), seguits pels turistes (36%) i, finalment, pels habituals presents (6,8%).

És important ressaltar que les dades generals del Pirineu de Girona estan molt influenciades per l’àmplia mostra de connexions que aporta la comarca de l’Alt Empordà, que representa gairebé el 70% del total. Per tant, l’anàlisi global està molt condicionada per l’activitat d’aquesta comarca, perquè precisament el comportament dels visitants és molt diferent de la resta de comarques, sobretot perquè l’Alt Empordà també forma part de la marca Costa Brava i en les dades influeix molt l’activitat turística a la costa. Per aquest motiu l’estudi fa també una anàlisi individualitzada de les comarques per tal de tenir en compte les singularitats de cadascuna d’elles.

Les dades que recull l’estudi estan segregades per comarques i segmentades entre persones en trànsit, residents, turistes, habitualment presents, excursionistes i excursionistes recurrents. Tot el període disponible va des de març de 2019 fins a febrer de 2020 (a més de períodes especials com Setmana Santa, Sant Joan, Tots Sants, el pont de desembre, Nadal i Cap d’Any). Finalment, comprèn una caracterització dels visitants segons la tipologia, la procedència, l’edat i el sexe, l’afluència (diürna i nocturna) i els patrons de mobilitat.  Les cinc conclusions principals són:

Els excursionistes predominen a totes les comarques (a la Cerdanya tenen un pes inferior als turistes, però per poca diferència). Al Ripollès i a la Garrotxa, el pes dels excursionistes és molt significatiu. Per altra banda, a la Cerdanya i a l’Alt Empordà, el pes dels turistes és més important i supera el 35% del total de visitants de les dues comarques.

A les tres comarques de l’interior (Cerdanya, Ripollès i Garrotxa) els visitants nacionals predominen i representen entre el 70% i el 90%, mentre que a l’Alt Empordà els nacionals representen al voltant del 30% dels visitants. A la Cerdanya i el Ripollès procedeixen majoritàriament de Barcelona i la seva àrea metropolitana. A la Garrotxa i l’Alt Empordà hi ha més presència de visitants de zones costaneres més properes a la destinació. És remarcable que aquells que venen de fora de Catalunya principalment procedeixen de Madrid, València i Saragossa. D’entre els estrangers, la nacionalitat que predomina més és la francesa a tot el Pirineu de Girona.

Respecte a l’estacionalitat dels visitants, l’agost és el mes de més afluència a tot el territori, però amb més o menys estacionalitat segons la comarca. Mentre que l’afluència de l’agost a l’Alt Empordà representa més del 20% del total anual, a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès aquest valor és del 15,5% i el 16,6% respectivament, i a la Garrotxa de l’11,6%. En general, aquesta estacionalitat és més marcada entre els visitants estrangers. A les comarques del Pirineu de Girona es percep una repartició més homogènia de l’arribada de visitants al llarg de l’any, amb pics menys marcats. Durant les festivitats de Nadal també s’observa més afluència general a totes les comarques. El pic de Cap d’Any destaca sobretot entre els turistes.

A part de l’agost i el Nadal, a la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa s’observa molta afluència de persones durant els ponts de tardor i hivern, sobretot Tots Sants i el pont de desembre. Aquests ponts arriben a nivells d’afluència superiors als dels pics més alts de l’agost en totes tres comarques.

Respecte al perfil sociodemogràfic, a tot el territori hi ha més presència d’homes que de dones, mentre que la distribució per franges d’edat mostra una forta presència de famílies amb nens i de persones més grans de 65 anys.

Pel que fa als patrons de mobilitat, en general s’observa a tots els territoris analitzats que els visitants solen pernoctar entre un 71% i un 85% a la mateixa destinació que volen visitar. A la Cerdanya, les localitats que més volum de pernoctacions reben són Puigcerdà, Alp, Bellver i Llívia; al Ripollès són Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll, Llanars i Camprodon, i a la Garrotxa hi ha Olot, Sant Joan les Fonts, Vall d’en Bas, Vall de Bianya, Santa Pau i Besalú. En el cas de l’Alt Empordà, els patrons indiquen que localitats com Roses, Figueres, Cadaqués, Llançà, Castelló d’Empúries i el Port de la Selva, entre altres, acumulen el nombre més alt de pernoctacions, donat que l’activitat està molt condicionada per la costa. Alhora, amb el patrons de mobilitat nocturna i diürna es detecta una gran mobilitat entre comarques veïnes per part dels visitants.

En general, al Pirineu de Girona hi ha més visitants a l’agost que solen venir de municipis de Barcelona o Girona principalment, i els que són estrangers, de França. Aquests visitants es comporten de manera diferent segons la zona que visiten: mentre que a l’Alt Empordà l’activitat està molt condicionada per la costa, a la Cerdanya i el Ripollès les pistes d’esquí i els ponts de tardor atrauen molts visitants, i a la Garrotxa els esdeveniments organitzats a la zona coincideixen amb els caps de setmana de més afluència. També el tipus de visitants són diferents: a l’Alt Empordà hi ha molta afluència d’estrangers, mentre que a la Cerdanya i el Ripollès hi ha més afluència de barcelonins, i a la Garrotxa, més activitat de proximitat.

L’estudi sobre els patrons de mobilitat Flux Vision Tourisme Orange del Pirineu de Girona ha de permetre als agents turístics comarcals i locals conèixer millor els fluxos i consums dels visitants per tal de desenvolupar estratègies de màrqueting i comunicació més específiques i fomentar la desestacionalització, la desconcentració i la diversificació de l’oferta de les destinacions.