450 alumnes han participat al projecte ''Fent Empresa des de l’Escola'' de la FOEG

Un 90% ha assegurat que li semblava útil participar de la iniciativa

Amb l’objectiu de vincular el món educatiu amb el món empresarial la Patronal Gironina FOEG posa a la disposició dels centres d’ensenyament el seus empresaris i experts per resoldre inquietuds, dubtes i necessitats de centres de 6è de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius a través del projecte Fent Empresa des de l'Escola. Enguany hi han participat uns 450 alumnes dels quals el 90,2% han assenyalat que li ha semblat útil participar en la iniciativa.

Aquest projecte ha arribat a la seva vuitena edició ja que segons el president de la FOEG, Ernest Plana: “fa anys vam detectar una necessitat d’apropament entre els estudis tècnics i les empreses gironines de diferents sectors. La FOEG és la patronal amb la xarxa d’empreses més gran a nivell gironí i per tant ens és relativament fàcil connectar les necessitats dels estudiants amb empreses qualificades que els poden donar resposta, el resultat d’això és el projecte Fent empresa des de l’escola”.

Aquest projecte va néixer al 2014 després que la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona realitzés un estudi sobre què saben els alumnes de les empreses del territori. Sorprenentment es va detectar una manca de coneixement al voltant del món empresarial i el que suposa començar a treballar pel jovent. És en aquest marc que va néixer el projecte, per explicar-los com funcionen les empreses i què aporten aquestes als territoris i és en aquest context que la FOEG, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, ofereix serveis fets a mida per a cada necessitat educativa.

A banda, per mitjà de xerrades i visites s’intenta promocionar i informar de l’FP per reduir el buit entre atur juvenil i el problema generalitzat de les empreses: la manca de personal qualificat. Des que es va iniciar el projecte algunes coses ja han millorat, la percepció global de la necessitat de promocionar els estudis de Formació Professional i dotar-los de la importància que es mereixen, és pràcticament unànime entre les diferents administracions i els sectors empresarials. I poc a poc, les mesures preses es van notant.

Val a dir, però, que segons els qüestionaris que responen els alumnes, el problema de manca d’interès pel oficis tradicionals continua existint, malgrat els alumnes manifesten conèixer els oficis com paleta, mecànic o fuster només un 4,9% expressa algun interès en el primer, un 16,4% en la mecànica, però un molt preocupant 0% mostra interès en l’ofici de fuster.

Els oficis de cuiner, que s’ha prestigiat a través de molts programes de TV o el de perruquer, desperten molt més interès en els estudiants participants; un 27,9% sent curiositat per la cuina i un 18% en el sector de la perruqueria i imatge.

En canvi la percepció sobre el prestigi dels estudis de Formació Professional treu una nota acceptable, en el cas d’estudiants d’ESO un 30% pensa que pot equivaldre a una carrera universitària, mentre que la percepció positiva dels alumnes que cursen cicles arriba al 40%.

Finalment, i potser com a dada més preocupant, més del 80% dels estudiants participants expressen desconeixement sobre les necessitats i pet tant, oportunitats laborals, que tenen les empreses del territori gironí.

El president, Ernest Plana explica que “aquest projecte de Fent empresa des de l’escola vol donar sortida a les necessitats tant dels centres escolars com dels diferents sectors professionals, fent visible el dia a dia de les empreses i relacionant les seves necessitats amb les dels centres educatius, i per tant aquesta última dada ens anima a seguir amb aquesta tasca”.