Girona destina el 70% de les ajudes d'urgència social a atendre necessitats derivades de la manca d'habitatge

L'arribada de la fred provoca que augmentin les sol·licituds de famílies que no poden pagar les factures de llum i gas

L'Ajuntament de Girona ha destinat aquest any el 70% de les ajudes d'urgència social a atendre necessitats derivades de la manca d'habitatge. Al llarg del 2022, el paquet de subvencions que permet donar una resposta immediata als gironins que passen penúries ja suma gairebé 1 MEUR. I d'aquest global, gairebé 665.500 euros se'ls emporten les ajudes relacionades amb l'habitatge.

Sobretot, les d'emergència (per allotjaments o pagar lloguers). La regidora de Drets Socials, Núria Pi, admet que després de l'esclat de la covid "la situació ha anat a pitjor". A la inflació que s'arrossega, ara a més s'hi suma l'arribada de la fred, que ja ha comportat que augmentin les sol·licituds de famílies que no poden pagar les factures de llum i gas.

Aquestes ajudes són totes aquelles que, com precisa la regidora, "permeten parar el primer cop" i atendre tant famílies com particulars que ho estiguin passant malament. El llistat inclou, per exemple, subvencions per comprar menjar, per pagar factures, per motius de salut, formacions i plans de treball...

Però de totes aquestes, n'hi ha unes que sobresurten clarament per damunt de les altres. Són totes les relacionades amb l'habitatge, que arriben a representar fins al 70% dels diners que l'Ajuntament ha destinat a ajudes d'urgència durant el 2022. En concret, 666.494,09 euros.

La majoria d'aquesta quantitat (601.500 euros) s'ha destinat a cobrir situacions d'emergència habitacional. Per exemple, a pagar lloguers per evitar que les famílies perdessin el pis on viuen. O bé, en aquells casos en què ja se les ha desnonat, a donar-los allotjament (en habitatges socials, pensions o hostals).

La regidora de Drets Socials admet que a partir del 2019 les situacions d'emergència habitacional han viscut "un creixement exponencial". I que amb les conseqüències de la crisi de la covid, s'ha anat "molt a pitjor". De fet, la situació també ha obligat l'Ajuntament de Girona a redefinir aquests allotjaments d'emergència, per poder atendre més famílies i derivar aquelles altres que ja fa mesos que les perceben cap a un altre recurs social.

"Hem d'ajudar les famílies perquè puguin trobar una alternativa a nivell d'habitatge, però el que no podem fer és mantenir-les en situació d'emergència habitacional durant un any o dos", explica Núria Pi en referència a les places d'allotjament. "Això impedeix que altres famílies que es veuen abocades a situacions de necessitat puguin accedir a aquest recurs", precisa la regidora, recordant que trobar una solució als problemes d'habitatge "va molt més enllà dels municipis".

Més ajudes per la llum i el gas

Durant aquest 2022, l'Ajuntament de Girona ha destinat gairebé 93.500 euros a ajudes de subsistència (les que permeten comprar menjar). A més, fins a finals d'octubre des de serveis socials s'havien atorgat gairebé 22.800 euros a famílies de la ciutat per poder pagar les factures de llum, aigua i gas.

La regidora de Drets Socials explica, però, que a partir d'aquest últim mes, sobretot amb l'arribada de la fred, "s'ha notat un augment d'aquestes demandes d'ajut per subministraments". I que això també s'acompanya d'un increment de famílies gironines que van a l'Ajuntament per sol·licitar que se'ls emeti un informe de vulnerabilitat, perquè arran de la inflació han vist com no podien arribar a final de mes.

"És a dir, famílies que abans no tenien els criteris per ser considerades vulnerables, malauradament ara sí que els compleixen", explica Núria Pi. "Amb aquests informes, poden adreçar-se a les companyies subministradores de llum, aigua i gas per poder aconseguir bonificacions", concreta.

En el cas dels serveis bàsics, la regidora de Drets Socials afegeix que veuen com "les quanties de les ajudes" que sol·liciten aquells qui no arriben a pagar les factures també "són més elevades". Per això, durant aquest hivern, l'Ajuntament de Girona avaluarà l'impacte que la inflació i la crisi tenen damunt els més necessitats, per si cal destinar més diners a les ajudes d'urgència per als subministraments i augmentar-ne les partides.

"Hem de veure si aquesta tendència a l'alça es manté", explica Núria Pi, en referència a l'increment de famílies que demanen ajuda per pagar les factures. Malauradament, però, la regidora ja avança que creuen que la situació anirà a més. "Si qualsevol família ja nota la inflació, aquelles que han anat passant més justes, ara es troben que no arriben", admet la regidora.

Refugiats ucraïnesos

A diferència d'altres anys, les dades de serveis socials d'aquest 2022 també recullen les conseqüències de la invasió d'Ucraïna i l'èxode dels refugiats que han arribat a la ciutat. En aquest cas, l'Ajuntament de Girona ha destinat una partida específica de 232.750 euros per atendre aquells qui fugien del conflicte. El gruix d'aquestes ajudes -gairebé 200.000 euros- s'han destinat a oferir allotjament temporal als refugiats.

D'altra banda, al llarg d'aquest 2022 els serveis socials de Girona han destinat gairebé 135.000 euros al programa específic que atén joves sols no acompanyats. Se'ls ofereix un espai on menjar de càtering i també se'ls inclou dins plans de treball per ajudar-los a trobar feina i sortir-se'n.