Cassà de la Selva aprova un pressupost de 13,7 MEUR pel 2023

L'apartat d'inversions compta amb una partida de 428.400 euros

Cassà de la Selva (Gironès) ha aprovat un pressupost de 13,7 milions d'euros (MEUR) pel 2023 on els ingressos baixen un 3,9% respecte a aquest any. Aquesta reducció es deu en gran part a la davallada de les plusvàlues. En l'apartat d'inversions hi ha prevista una partida 428.400 euros.

Hi ha una previsió d'augment de costos al servei de recollida d'escombraries, amb motiu del canvi de model que tindrà lloc l’any vinent, sumat a un augment anual del cànon de Solius, per tant, augmenta el pressupost per gestió de residus en 136.759 euros. Pel que fa a la puja de sous, les previsions de costos de personal s'han efectuat tenint en compte les dotacions de la plantilla per a 2022. Hi ha un increment perquè durant l'exercici 2022 hi ha hagut dos augments salarials, un primer del 2% i un segon de l'1,5% en aquest últim trimestre d'any, que no estaven reflectits en el pressupost inicial de 2022. A més, en el pressupost pel 2023 s'ha tingut en compte l'augment previst del 2,5% que està pendent d'aprovació en els propers pressupostos generals de l'Estat.

L'equip de govern argumentava, sobre la situació "Les partides per cobrir les despeses han augmentat enormement: 15% la electricitat, un 343% el gas i un 15% el gasoil. Amb aquestes previsions es vol donar resposta a les contínues puges i complir amb als contractes vigents."

En aquest pressupost hi ha un paquet molt important destinat a l'Àrea de Serveis Socials, que engloba a bona part de les partides de serveis a les persones, i creix un 77,92%. Hi ha un increment destacable de la despesa en els diferents programes del Consorci de Benestar. Aquest pressupost inclou la gestió de la Residència Geriàtrica, que també puja i d'aquesta manera se'n garanteix el finançament i les millores que s'hi fan anualment.

L'alcalde, valorava sobre l'elaboració dels pressupostos "Mentre hi hagi aquesta pressió energètica, l’estalvi i la reducció de la despesa haurà de ser present en tot moment. Representarà molts esforços que obliga la situació econòmica i social tan complicada. La decisió que pren aquest equip de govern és no exigir més esforç econòmic als ciutadans i gestionar el pressupost amb molt control, rigor i mesura per què l’economia municipal no es vegi afectada."

La resta d'àrees de l'ajuntament han reduït el pressupost en diferents proporcions, en els pressupostos destinats a serveis culturals, esportius i educatius per assumir la reducció proporcional d'ingressos prevista. El pressupost destinat a inversions és el que ha patit un descens més important, amb una reducció del 63,22% respecte a l'any passat. El paquet de les inversions previstes puja a 428.000 €: 156.000  euros finançats en recursos propis, d'altres a través d'un crèdit de 200.000 euros i d'altres a través de col·laboracions.

Enguany la previsió és de restringir les inversions i no es preveuen grans projectes, a banda de finalitzar els projectes que ja s'estan duent a terme com el camp de Futbol 7 o les obres a Can Trinxeria entre altres.

En aquest sentit, les prioritats per aquest exercici seran la millora energètica dels edificis municipals, la nova gestió del servei d'aigua potable i clavegueram i els canvis en la il·luminació de la via pública.