El Claustre de la UdG aprova l'informe anual del rector Quim Salvi i n'avala la gestió

Ha tingut 57 dels 80 vots emesos

El Claustre de la Universitat de Girona (UdG) ha aprovat l'informe anual del rector Quim Salvi. El primer informe anual que ha fet des que va ser reelegit el desembre del 2021 ha comptat amb 57 vots favorables dels 80 emesos, el que suposa un 71% dels vots.

D'altra banda, hi ha hagut 11 vots en contra i 12 abstencions. Salvi s'ha adreçat al Claustre -compost per 186 membres- per retre comptes de l’acció de govern de 2022. Ha afirmat que ho ha fet "perquè ho preveu la normativa" i perquè fent balanç de l’any "s'obre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals" per valorar la gestió, tant en la seva visió general com en els seus aspectes particulars.

Pel que fa a l’informe, el rector ha exposat, en primer lloc, les principals accions, un total de 136, que s'han portat a terme seguint el pla de govern en els àmbits d'innovació, de les persones i de l'impacte de la UdG. Així mateix, tal com preveuen els Estatuts de la Universitat, l'informe del rector ha anat acompanyat d'un resum de l'activitat docent i de recerca i de les línies generals del pressupost, la programació pluriennal i la memòria econòmica.

Salvi ha explicat que, juntament amb el seu equip, "inicia el segon any de mandat amb un suport important de la comunitat universitària" la qual cosa, ha precisat, "li dona força per continuar treballant pel bé de la institució". Conscient de la complexitat social actual, el rector ha matisat que "manté intacte l'entusiasme".

En aquesta sessió, també han presentat informe la presidenta del Consell Social, Assumpció Vila, i la Síndica, Montserrat Palma. Aquest és el primer informe que el rector sotmet a aprovació del Claustre després que fos reelegit el 26 de novembre de 2021, en què va rebre el 63,58 % dels vots ponderats d'unes eleccions amb una participació del 12,5%.

Quim Salvi, catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors, és el cinquè rector de la UdG, després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).

Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i Doctor en Enginyeria Industrial -Premi Extraordinari d’Enginyeria- per la Universitat de Girona, el catedràtic Quim Salvi és investigador del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica. Així mateix, és investigador principal de diversos projectes de recerca competitius i de transferència de tecnologia a nivell nacional i europeu en visió per computador i robòtica submarina.