Roses modifica el POUM per a construir el futur tanatori

Estarà prop del cementiri i tindrà dues plantes

El ple municipal de Roses celebrat el passat dilluns va aprovar la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) en el seu àmbit corresponent al cementiri de la població. Concretament, la modificació delimita els nous espais destinats a espais lliures i a equipament comunitari, fet que possibilitarà la construcció d'un tanatori, l'ampliació del cementiri i l'ordenació de l'espai lliure existent al voltant del recinte.

El POUM vigent fins ara preveia una franja perimetral de zona verda al llarg de tres dels carrers que delimiten el recinte del cementiri (carrers Pere III, Josep Irla i Camí del Cementiri), que no seguia les alineacions dels murs existents. Per corregir aquesta situació, donar resposta a les necessitats d'ampliació del cementiri i possibilitar la incorporació al recinte del servei de tanatori, encara inexistent a la població, l'Ajuntament acaba d'aprovar la modificació del pla urbanístic d'aquests espais.

D'aquesta manera, el recinte destinat a cementiri i serveis funeraris passarà a ampliar-se per la seva vessant sud-est, gràcies a la incorporació de l'olivar situat entre el cementiri i el carrer Camí del Cementiri. Amb l'actual modificació, s'amplia la delimitació de la zona verda per ajustar-se a la realitat de la construcció actual, mentre que l'espai destinat a tanatori es concentrarà a la cantonada entre els carrers Josep Irla i Camí del Cementiri.

Amb la intenció d'aconseguir una correcta integració amb l'entorn residencial on s'ubicarà el nou equipament, s'estableix una edificació d'una alçada màxima de 2 plantes, que inclourà els espais necessaris per al servei de tanatori i altres prestacions funeràries, com ara sales de vetlla, serveis administratius i d'assessorament, capella ardent, àrees de treball, etc.

El document regula també l'ordenació dels aparcaments necessaris per al bon funcionament de l'equipament. Del total de 14.954 m2 de què disposa l'àmbit, la nova proposta destina 9.881 m2 a cementiri, 598 m2 a tanatori, 3.909 m2 a zona verda (de la qual un màxim d'un 8 % -312 m2-, a aparcament), i 566 m2 a vialitat.