Castelló d'Empúries aprova avui un pressupost de 26,2 MEUR pel 2023

Es destinaran 8 MEUR en inversions

El ple municipal d’avui a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) porta a aprovació el pressupost general, les seves bases d’execució i la plantilla per a l’exercici econòmic de l’any 2023.

El pressupost d’enguany augmenta en un 1,46% respecte a l’any passat, amb un total de 26.251.775,45 euros. Amb aquest pressupost es manté el funcionament normal de tots els serveis i equipaments del municipi i es presenta un projecte important d’inversions per tal de contribuir a un major benestar de la ciutadania.

Per aquest 2023 l’Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als 8 MEUR, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2022 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2022.

L’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, és de 3.447.930,13 euros. Es destaquen les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials. També cal fer esment a les subvencions per a l’adquisició dels llibres de text, que es portaran a terme per sisè any consecutiu.