La Diputació de Girona destinarà 75.000 euros en ajuts a divuit entitats que gestionen habitatge social

L'ens ha subscrit un nou conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

La Diputació de Girona ha acordat renovar el conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb l'objectiu de donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social. D'aquesta manera, l'ens, a través del servei d'Habitatge, farà una aportació de 75.000 euros a l'Agència, que posteriorment els trametrà a divuit entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de les comarques gironines per fer front a les despeses de manteniment dels pisos.

Entre elles, hi ha l'Associació de Suport i Acollida a l'Immigrant Àkan, l'Associació Tallers, Atart, Càritas Diocesana de Girona, Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, Fundació Astres, Fundació Elna, Fundació Obra Social Comunitària Bellvitge, Fundació Privada Adis, Fundació Privada Aspronis, Fundació MAP, Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa-Fageda, Fundació Privada Drissa, Fundació Privada Resilis, Fundació Tutelar Comarques Girones, Fundació SER.GI, Fundació TRESC i Suara Cooperativa. En total, gestionen 202 habitatges i rebran un mínim de 1.800 euros per cadascun d'aquests habitatges.

La Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social s'adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat l'atenció de les necessitats d’habitatge de col·lectius en risc d'exclusió social i que requereixen d'una tutela o un seguiment especial. Gairebé la meitat dels habitatges tutelats per la Xarxa d'Habitatges d’Inserció Local (90 de 202) són de la Fundació SER.GI, dedicada a l'àmbit de la pedagogia social. Principalment, fan un acompanyament individualitzat a persones que es troben en situació d’exclusió residencial.

També atenen dones que han patit situacions de violència masclista. En l'últim any, SER.GI ha acompanyat tretze dones amb els seus fills (disset en total) que han viscut una situació d'aquest tipus.

Entre les persones beneficiàries de totes aquestes entitats del tercer sector també hi ha persones grans o joves que no disposen d'una xarxa familiar o social que els aculli o que la seva xarxa es troba molt deteriorada i únicament comparteixen pis per poder fer front a les despeses que comporta un habitatge. També hi ha persones i famílies que pateixen processos de desnonament o es troben en habitatges en condicions molt deficients.