Palamós posa en marxa les plaques solars a la coberta de la biblioteca Lluís Barceló

S'han instal·lat un total de 108 panells que generen 58,3 kW

La biblioteca municipal Lluís Barceló i Bou de Palamós (Baix Empordà) ha posat en marxa un sistema de plaques solars que li permet la generació de bona part de l’energia elèctrica que consumeix aquest equipament amb la seva activitat diària. Es tracta d’un total de 108 panells solars que en les darreres setmanes s’han instal·lat en un espai d’uns 600 metres quadrats, de la coberta de la biblioteca. Cadascun d’aquests panells tenen una potència unitària de 540 Wp amb un total de 58,3 kW.

Mitjançant aquest sistema fotovoltaic s’assumirà bona part del consum d'energia que té la biblioteca, i que ve generat bàsicament per uns sistemes de climatització i d’il·luminació amb els que compta aquest edifici municipal, que enguany ha arribat als seus 17 anys en servei.

L’Ajuntament de Palamós impulsa aquest projecte per tal de fomentar la implementació de mesures d’estalvi energètic al municipi, mitjançant les quals es permeti la reducció tant de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, com el de la despesa econòmica.

Generador d’energia per a altres equipaments

El nou sistema permetrà compartir l’energia elèctrica sobrant que es generi. La Biblioteca té un consum elèctric mig d’uns 60.000kWh a l’any, i ara, amb la nova instal·lació, es podrà generar fins a 73.150kWh. En el moment que es produeixin aquests excedents, l’energia elèctrica sobrant es podrà compartir amb equipaments municipals propers, podent-se assegurar una ràtio de zero emissions de CO2 per a la biblioteca.

En aquest cas la compensació elèctrica es podrà portar a terme amb altres dependències municipals que es troben a una distància inferior als 500 metres d’aquest equipament, com poden ser Casa Muntaner, el Mercat Municipal, la Nau polivalent dels 50 metres, l’actual seu de la Brigada Municipal, o l’oficina de turisme.

Els treballs d’instal·lació d’aquest sistema d’energia solar a la biblioteca municipal, ha estat a càrrec d’una empresa especialitzada, amb un cost d’uns 51.400 euros, una part del qual (uns 11.700 euros) és aportada per la Diputació de Girona.

Mesures d’estalvi energètic al municipi

L’Ajuntament de Palamós continua aplicant projectes d’estalvi energètic tant en la il·luminació de carrers, on progressivament s’ha anat passant al sistema Led, i també en els equipaments públics. Precisament el passat mes de gener es va dur  a terme la renovació de tot l’enllumenat de la pista del Pavelló Municipal d’Esports. Es tracta d’un total de 36 nous focus dotats de tecnologia Led que van substituir els que hi havia instal·lats.

L’any passat també es van canviar a Led els llums del camp de Futbol-7 dels camps annexes i també els de la pista de la Nau dels 50m. Durant l’època postconfinament, en la que no es permetia la pràctica esportiva, es va aprofitar per passar a Led tots els llums de vestidors, passadissos, magatzems, de totes les instal·lacions esportives.

Amb la instal·lació de plaques solars a la biblioteca, Palamós ja haurà possibilitat l’autoconsum elèctric en dos equipaments municipals, després que l’any 2020 es realitzés també a l'Ajuntament, on es varen ubicar una trentena d’aquests panells.

L'Ajuntament de Palamós té previst poder continuar instal·lant de manera progressiva el sistema de plaques solars fotovoltaiques en altres serveis i dependències municipals, amb l'objectiu de fomentar, en aquests equipaments, l'autoconsum de l'energia elèctrica.