Sant Feliu de Guíxols repara l'espigó de Rius i Calvet malmès durant el Gloria

S'espera que els treballs acabin per Nadal

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) va iniciar el 7 de novembre les obres de reposició i reforç de l’espigó de Rius i Calvet que va quedar malmès en la seva part final el 21 de gener del 2020 a causa del temporal Gloria. És previst que les obres finalitzin durant les dates de Nadal.

Els desperfectes ocasionats pel fort onatge van fer caure les pedres de l’espigó de Garbí de la façana exterior que dóna visió a l’horitzó tocant a Palm Beach, a més de deixar al descobert els fonaments de la passera. 

En aquestes obres es recuperaran les pedres caigudes al fons del mar, se’n posaran de noves i es farà la reparació de tota la punta. També es reposarà la passera que dóna accés al Club de Mar que va quedar descalçada i les escales de la petita grada d’accés a la platja de Palm Beach. Els tràmits necessaris amb Costes han demorat l’inici dels treballs.

Per treballar a l’espigó els operaris s’ha creat ja un passadís de sorra dura, al davant de la grada de Rius i Calvet, per on passaran els camions que portaran les pedres i es posa una capa de sauló a sobre de l’espigó per no malmetre’l. També hi ha una capa de sorra amb sauló a la platja, al voltant de la grada, que continuarà per sobre de l’espigó per no causar desperfectes mentre duri l’obra.