Lloret de Mar tindrà un centre d'interpretació del paisatge als Jardins de Santa Clotilde

Urbanisme n’ha aprovat el Pla especial, que preveu un edifici d’acollida i museu i un nou accés als jardins

La Comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament aquest dimecres el Pla especial que permetrà la construcció d’un centre d’interpretació paisatgística dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar (Selva), catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Els jardins, construïts a principis del segle XX pel marquès de Roviralta, van ser projectats per l’arquitecte paisatgista Nicolau Rubió i Tudurí, i es troben damunt d’un penya-segat entre Cala Boadella i la Platja de Fenals. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret preveu la possibilitat de construir en l’entorn dels jardins un centre d’interpretació que faciliti i contextualitzi la visita d’aquest patrimoni històric, però calia un Pla especial.

El pla preveu la construcció d’un centre d’interpretació, separat de l’inici de la zona considerada BCIN, d’un màxim de 900 metres quadrats de sostre. L'edifici podrà incloure una botiga temàtica, sala de conferències, museu-oficines, un possible restaurant i banys.

Per garantir el baix impacte visual sobre el conjunt històric, l'edifici se situarà en un àmbit proper a l’espai ja urbanitzat i tindrà una coberta enjardinada. Les façanes tindran colors terrosos, per mimetitzar-les amb l'entorn, i es preservarà l'espai forestal de l'entorn.

El pla també preveu la preservació i millora del camí històric cap als jardins, mantenint el seu traçat i marges i utilitzant sauló com a material de pavimentació. L’actuació es completarà amb el condicionament de l’accés a la platja i l'habilitació d'una zona d’aparcament del centre, autocars turístics i per a persones amb mobilitat reduïda.

La Comissió d’urbanisme de Girona n’ha aprovat el Pla especial, que preveu un edifici d’acollida i museu i un nou accés als jardins modernistes, amb una zona d’aparcament.