La Generalitat recapta 120 MEUR més en tributs durant el 2012

Les arques públiques ingressen 1.890 MEUR tot i que els tributs que graven el sector immobiliari continuen caient

La Generalitat va recaptar 120 MEUR més en tributs arreu de Catalunya durant el 2012, en gran part gràcies a la recuperació de l'impost de Patrimoni. L'any passat, les arques públiques van ingressar 1.890,57 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra anterior amb la del 2011, la diferència és del 6,78%. Per primer cop, es trenca la tendència a la baixa que s'arrossegava els últims anys.

Però no perquè la situació econòmica millori (de fet, els impostos que graven el sector immobiliari continuen caient) sinó perquè, a més de recuperar Patrimoni, a partir del juny el Govern va poder cobrar l'impost de grans establiments comercials després de rebre l'aval del TC. L'any passat, el Govern va ingressar 1.890.573.628,57 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat. Dins el primer bloc, s'hi troben l'impost sobre grans establiments comercials i el gravamen de protecció civil. Dins del segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Patrimoni, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

D'entrada, allò que crida l'atenció de l'estadística és que, per primer cop, es trenca la tendència a la baixa que s'arrossegava durant els darrers anys. I és que l'any passat les arques públiques van ingressar 120 MEUR més que al 2011. Si es trasllada aquesta xifra en percentatges, això suposa un augment de recaptació del 6,78% respecte l'exercici anterior (aleshores, es van ingressar 1.770.370.728,56 euros).

Aquest augment, però, té dues causes clares. La primera, la recuperació de l'impost sobre el Patrimoni, que la Generalitat va decidir aplicar després que l'Estat recuperés aquesta figura tributària. L'any passat, només per aquest concepte, es van ingressar 301,66 MEUR (el 2011, la recaptació va ser gairebé testimonial i es va situar en 10,82 MEUR).

La segona causa es troba en el fet que, a partir del mes de juny, el Govern va poder fer efectiu el cobrament de l'impost sobre grans establiments comercials. Aquest tribut estava recorregut des del 2001 pel govern estatal (aleshores, en mans del PP). El juny del 2012, però, el Tribunal Constitucional (TC) va fallar a favor de la Generalitat, i això ha permès tornar-lo a ingressar.

En concret, a través d'aquest impost, les arques públiques catalanes van ingressar 7,09 MEUR el 2012 (l'exercici anterior, havien estat 447.611 euros).

La crisi continua passant factura

Tot i aquests increments de recaptació derivats de Patrimoni i grans establiments comercials, però, el cert és que la crisi econòmica continua passant factura a les arques de la Generalitat. Sobretot, en allò que fa referència al sector immobiliari.

I és que més de la meitat de la recaptació global el continuen acaparant els tributs que fan referència directa a la construcció, que continuen caient. En concret, els ingressos per Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d'altres, a la compra de pisos de segona mà).

L'any passat, en conjunt, el Govern va recaptar 1.016,07 MEUR per aquests tributs arreu del país. En comparació amb el 2011, la caiguda de recaptació va ser d'un 12,5% (aleshores es van ingressar 1.161,99 MEUR). Aquest 2013, quan es tanqui l'any, aquesta caiguda podria ser encara més accentuada (i és que, a partir d'aquest gener, l'executiu estatal ha eliminat les deduccions en renda per a habitatge habitual).

L'estadística de recaptació també reflexa una altra conseqüència de la crisi econòmica: que la gent es gasta menys diners en casinos, rifes i màquines escurabutxaques. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el joc han caigut un 14% /(passant dels 241,53 MEUR als 207,78).

D'altra banda, segons recullen les dades, el 2012 les arques públiques van ingressar 339,13 MEUR per l'impost de Successions i Donacions.

Dels 1.890 MEUR que va ingressar les arques públiques, per demarcacions a les comarques de Barcelona es van recaptar 1.589,82 MEUR; a les de Girona, 141,20 MEUR; a les de Tarragona, 98,27 MEUR, i a les de Lleida, 57,21 MEUR.

La taxa turística entra en joc

A partir de finals de l'any passat, la Generalitat va començar a recaptar la nova taxa turística. L'impost el paga tothom qui s'allotgi en un establiment (excepte els menors de 16 anys i els qui contractin programes de l'IMSERSO). El tribut va en funció de la categoria dels allotjaments (hotels, apartaments o càmpings) i també de la zona de Catalunya. S'estén entre els 45 cèntims i els 2,25 euros diaris.

El nou impost va entrar en vigor l'1 de novembre, coincidint amb el pont de Tots Sants. Com que el Govern el cobra trimestralment, però, encara no ha entrat dins l'estadística del 2012. Tot i això, les darreres dades de recaptació mensuals -corresponents al mes de febrer- indiquen que arreu de Catalunya s'han cobrat 2,8 MEUR per aquest tribut.