El PSC de Girona reclama modernitzar l'enllumenat públic i avançar cap a l'autoabastiment

Paneque critica que el consum per habitant supera els 100 kWh

La candidata del PSC a l'alcaldia de Girona, Sílvia Paneque, assegura que a la ciutat el sistema d'enllumenat públic no ha estat actualitzat durant la darrera dècada, fet que genera quantitats de CO2 excessives o que es poden reduir, provocant un "malbaratament d’energia i alts costos".

És per això que el grup municipal del PSC presentarà un seguit d’accions per modernitzar la gestió de la llum a Girona. "L’enllumenat intel·ligent és una bona opció i permetria reduir fins a un 60% els consums elèctrics municipals", ha explicat la socialista. Això suposaria la instal·lació d’un nou sistema integrat amb gestió remota que permeti regular la llum segons la necessitat concreta del moment i que permeti l’intercanvi de dades amb altres sistemes de gestió d’infraestructures per donar respostes equilibrada a cada lloc i moment concret. "Renovar aquest sistema hauria de permetre tenir més llum i reduir costos”. D’altra banda, també s’hauria de poder fer passes cap a l’ús de l’energia solar en la il·luminació pública.  

La despesa de Girona pel que fa a l'enllumenat públic el 2021 va ser de 10.267.605 kWh segons dades de l'observatori de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT), que correspondria a 100,72 kWh per habitant. A Barcelona, en canvi, el consum d'energia elèctrica per ciutadà és de 54 Kwh, segons dades de l'Ajuntament de la capital catalana. Les últimes informacions publicades per "Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica", treballades en col·laboració per diferents universitats de Catalunya i d’Espanya, indiquen que amb 111Kwh per habitant se situa en índex amb major consum d’Europa, enfront del 77 de França o el 48 d'Alemanya.  

"Hi ha camí per recórrer en disminuir la contaminació lumínica. El malbaratament de diners és la primera raó per evitar-ho en un món de crisi energètica i preus a l’alça", ha explicat Paneque. Actualment a Girona només un 9,9% dels punts de llum instal·lats incorporen tecnologia de llum LED. L'Ajuntament de Girona preveu que el pròxim any aquesta xifra augmenti a un 35%.

La socialista també assenyala que seria important abocar esforços per avançar cap a comunitats energètiques per a la producció d’energia, i en autoconsum, per aconseguir edificis municipals que s’autoabasteixin.