La Jonquera congela per tercer any consecutiu els impostos i les taxes

L'objectiu és alleugerir la càrrega a les famílies

El passat dijous 29 de setembre, el Ple de l’Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) va aprovar les ordenances fiscals per a l’any 2023. Durant la sessió plenària, l’equip de govern jonquerenc va proposar congelar, per tercer any consecutiu, els impostos municipals i les taxes amb la voluntat de continuar donant suport a les famílies jonquerenques i a les empreses locals. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Junts per Catalunya, PSC i Ciutadans i les abstencions d’ERC.

"En aquests temps tan incerts, on vivim un augment constant dels preus dels productes de consum i dels costos energètics, i seguint la línia dels darrers anys, l’equip de govern jonquerenc continuarà al costat de la població. Novament, congelem els impostos i les taxes per tal de no pressionar fiscalment els veïns i les veïnes", afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.

Únicament, s’introdueixen dues petites modificacions a l’ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis municipals de la llar d’infants i a l’ordenança fiscal número 30 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Municipal de Música.

En el primer cas, l’ordenança número 25, s’afegeix una disposició addicional que recull que segons l’acord marc formalitzat entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans per a finançar el cost que té per les famílies l’escolarització d’infants a les escoles bressol de titularitat municipal, els infants beneficiats estaran exempts del pagament de la taxa corresponent.

En el segon cas, l’ordenança número 30, es modifica l’article sisè sobre la quota tributària per la prestació del servei. En concret, a P5, s’inclou la mensualitat de descoberta i s’elimina la mensualitat de sensibilització musical.