Comencen les obres de reurbanització de l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni

Els treballs tenen un pressupost de gairebé 1 MEUR i duraran nou mesos

Les obres de reurbanització de l’Avinguda Catalunya, entre els carrers Fraret i de la Gambina de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), s’han iniciat aquest mes de setembre. Les tasques d’urbanització que es duran a terme preveuen la transformació de l’actual Avinguda Catalunya en una via urbana integrada adequadament al context urbà en el qual es troba. La licitació de les obres va donar com a resultat la contractació de l’empresa Aglomerats Girona SA per un pressupost de 946.648,88 euros amb un termini d’execució previst de nou mesos.

L’actual avinguda té un caràcter predominant de carretera (amb dos carrils de circulació) i prioritza la mobilitat en cotxe, generant certes mancances pel que fa a l’accessibilitat a peu i en bicicleta.

Mitjançant el projecte, es preveu dotar aquesta avinguda, en el tram comprès entre els carrers Fraret i de la Gambina (costat mar), d’unes noves condicions d’urbanització que la transformin en una travessia plenament urbana, verda i més pacificada i que, alhora, serveixi de suport per una mobilitat plenament sostenible.

Aquest propòsit s’aconseguirà disposant d’un primer tram d’aquesta via amb voreres de major amplitud, espais d’estada i passeig. Així mateix, es preveu la revisió total de les instal·lacions i la seva actualització per donar compliment a la normativa vigent.

Addicionalment, es preveu la renovació de la totalitat dels elements de la urbanització: paviments, mobiliari urbà, enjardinament i instal·lació de serveis. Per altra banda, les afectacions principals seran les relatives a la circulació de vehicles. En aquesta etapa inicial, la circulació en sentit Platja d’Aro es desplaçarà pel vial lateral de l’avinguda i, posteriorment, part de la mobilitat haurà de circular temporalment per l’eixample de Sant Antoni Oest, pel carrer de la Gavina.

Les obres s’executaran en dues fases. La fase 1 corresponen a l’execució del costat mar fins a la línia de Rigola i fins al carrer de la Sardana. Seguidament, la fase 2 correspondrà a l’execució del costat muntanya entre el carrer Fraret i el carrer de la Sardana, i la secció completa entre el carrer de la Sardana i el carrer de la Gambina.