Figueres aprova definitivament millorar les voreres entre els carrers Enginyers i Monturiol

L'actuació té un cost de 48.400 euros i un termini d'execució de cinc setmanes

La Junta de Govern Local de Figueres (Alt Empordà) va aprova definitivament el passat 8 de setembre el primer tram d'actuació del Projecte de pavimentació per a vianants del nucli històric, també conegut com el Rovell de l'Ou en unes obres que compten amb un pressupost de 48.357,93 (IVA inclòs) i un termini d'execució de cinc setmanes.

Aquest projecte proposa la millora de la pavimentació i l'adequació de l'accessibilitat a la cruïlla entre el carrer Enginyers i Monturiol, descrit en l'Avantprojecte de pavimentació del Centre Històric aprovat com a Àmbit 2. El projecte preveu l'actuació en un àmbit total de 120 metres quadrats.

La cruïila del carrer Enginyers amb el carrer Monturiol és el resultat de l'adequació de la pavimentació en dues actuacions. La primera consistia en la restauració de la Rambla efectuada l'any 2000 que entroncava just davant del Museu de l'Empordà juntament amb la vorada nord del carrer Monturiol. La segona va ser l'adequació de les voreres del carrer Monturiol executades per la Brigada Municipal el 2015 que va reduir la calçada en un sentit de circulació per als vehicles, ampliant les voreres.

En un futur es continuarà amb la resta d'actuacions de l'avantprojecte aprovat el desembre de 2021 que tindran per objecte els carrers Enginyers amb Joan Maragall i un tram del carrer Moreria, el carrer Peralada, el carrer St Pere i Portella, la plaça Gala Salvador Dalí i els carrers Tints, St Domènec, Pilar, Primfilat, Germanes Massanet i Moreria.