La Diputació de Girona aprova la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura

El gener de 2023 s'integrarà com un servei de l'Àrea de Cultura

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts al migdia la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura com a ens dependent de la corporació. D'aquesta manera, i a partir de l'1 de gener del 2023, se'n preveu la integració com un servei de l'Àrea de Cultura.

L'acord preveu que la Diputació de Girona accepti la cessió global dels actius i passius de la Fundació, com el patrimoni, el personal i els contractes, convenis i actes administratius subscrits i vigents. La decisió s'emmarca en el procés de reestructuració i simplificació administrativa en el qual es troba immersa la Diputació de Girona i el seu grup institucional des de fa uns anys.

Aquest procés té la finalitat d'ajustar-se a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL) del 2013, que exigia racionalitzar recursos i reduir al màxim els consorcis i organismes autònoms.

Així es va fer, per exemple, amb el Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA), dissolt com a organisme autònom el 31 de desembre del 2019, i actualment adscrit al Servei de Medi Ambient. Prèviament, aquest pas també es va fer amb el Consorci d'Arts Escèniques de Salt o amb el Patronat Francesc Eiximenis.

Un cop formalitzat aquest pas, la Diputació de Girona continuarà tenint tres organismes autònoms (Dipsalut, Xaloc i el Conservatori de Música Isaac Albéniz), seguirà participant en tres consorcis (Consorci de les Gavarres, Consorci de Vies Verdes de Girona i Consorci d'Aigües Costa Brava Girona) i prendrà part en altres ens dependents, com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Semega i Sumar.

El vicepresident segon i diputat de Cultura, Albert Piñeira, ha assenyalat que en un context econòmic global com l'actual, les administracions públiques han de "prendre mesures per tal d'optimitzar la prestació de serveis i ser més eficients i efectius".