Bàscara suspèn les noves llicències de plans urbanístics durant un any

L'objectiu és aplicar una modificació puntual del POUM

L'Ajuntament de Bàscara (Alt Empordà) ha aprovat la suspensió de llicències per a plans urbanístics, parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació i/o demolició, així com d’instal·lació i ampliació d’activitats pel termini màxim d'un any per tal de promoure la modificació puntual del POUM. La moratòria va ser aprovada en el darrer ple d'agost i ha sortit avui publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L'àmbit de la suspensió no afecta la totalitat del municipi i es delimita a les zones de Can Gustà, El Castell, l'Avinguda Empordà 7, Mas Espolla, el Polígon PAU B9 i el Sol Urbanitzable SUD B1. L'objectiu de la modificació del Planejament respon a la necessitat de revisar els criteris per a la construcció de nous equipaments públics i adequar-los a les necessitats actuals del municipi tenint en compte el creixement del poble en habitants després de no complir-se les expectatives urbanístiques que s'havien previst en el sistema d'equipaments aprovats en el POUM del 2009.

La suspensió entra demà en vigor i fins el 7 de setembre de 2023. A partir d'ara es pot interposar un recurs de reposició potestatiu dins el termini màxim d'un mes o bé mitjançant un recurs contenciós administratiu dins un termini màxim de dos mesos.