Els catalans malbaraten els aliments

Els Bancs d'Aliments demanen un consum responsable per part dels ciutadans

El Congrés FESBAL 2013 que se celebra aquests divendres i dissabte a Barcelona i Girona ha estat presidit pel president de la Federació Espanyola, José Antonio Busto que ha volgut donar especial atenció a la necessitat d'acabar amb el malbaratament d'aliments per part del ciutadans. De fet, segons un informe de la Unió Europea al 2012, cada any es malbaraten 89 tones de productes alimentaris, el que suposa un 50% del total d'aliments produïts.

Els Bans d'Aliments, per la seva part, treballen conjuntament amb els ajuntaments i d'altres institucions per intentar garantir la dignitat de vida de totes les persones. Només a Barcelona, el nombre de menjadors socials s'ha multiplicat per tres l'últim any. La recent unió dels 4 bancs d'aliments catalans que han format la Federació de Bancs d'Aliments de Catalunya ha permès l'acció conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona i ha impulsat 2 iniciatives que es duran a terme durant l'any 2013. La primera d'aquestes iniciatives és l'anomenada Taula Solidaria d'Aliments que implica al tercer sector i fomenta la col·laboració de les empreses en les activitats solidaries.

Per altra banda, la creació del projecte DISA per dignificar el sistema de distribució d'aliments amb un sistema de punts que poden canviar-se per aliments. Aquest projecte s'ha començat a realitzar a Nou Barris però es pretén ampliar-lo a tot Barcelona.

Les últimes dades de la FESBAL del 2011 informen que existeixen unes 7.000 entitats col·laboradores entre les que s'inclouen més de 3.000 empreses privades. Això va suposar la distribució de més 104.000 tones d'aliments que es van repartir entre aproximadament 1,3 milions de persones que ho van necessitar.

Durant l'any 2012 s'ha posat especial esforç en les accions comunicatives per part dels bancs d'aliments que ha suposat un augment significatiu dels ciutadans que coneixen l'activitat dels bancs d'aliments. De fet, aquestes organitzacions han incrementat la seva notorietat un 83% en l'any 2013.

Per altra banda, la FESBAL va rebre l'últim any dos reconeixements al seu treball com són el Premi Príncep de Astúries de la Concòrdia que va comptar amb la participació de 55 bancs espanyols i 240 a nivell europeu, i a més, la Creu de Sant Jordi que va ser atorgada al Banc d'Aliments de Barcelona pel seu 25 aniversari.

Campanya de lluita contra el malbaratament d'aliments 2013/2014

La principal proposta que la FESBAL realitza per a l'any 2014 es disminuir el malbaratament d'aliments que en l'actualitat suposa un 50% de la totalitat dels produïts. Segons dades de la Unió Europea, la major part d'aquest malbaratament es concentra en la distribució i el consum, degut sobre tot a l'excés d' aliments que es produeixen en un any. La FESBAL defensa que aquests aliments malbaratats poden ser reutilitzats i no eliminats, fet que tindria importants repercussions des del punt de vista ambiental i econòmic, a més de nombroses  implicacions ètiques.