Blanes invertirà 278.000 euros per a la reforma de l'antiga escola Carles Faust

S'arreglarà la coberta i rehabilitarà l'estructura d'un edifici en total estat d'abandó

L'Ajuntament de Blanes (Selva), ha aprovat definitivament un cop superat el termini d'exposició pública dos projectes que han de servir per la reforma estructural i de coberta de l'edifici situat al carrer Vila de Lloret 98 i que antigament allotjava l'escola Carles Faust, actualment en desús excepte un parell d'espais on s'hi guarda material.

Els dos projectes consisteixen en la reforma de la coberta, per la qual s'hi destinarà una inversió de 128.108,83 euros (IVA inclòs) i la rehabilitació de l'estructura amb una inversió de 150.000 euros (IVA inclòs), el que suma un total de 278.108,83 euros. L'objectiu és transformar-lo en un Centre de Formació en el marc del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).

L’edifici és una edificació aïllada que consta de planta baixa i primera, amb una superfície construïda total de 1.289 metres quadrats. L’immoble es va construir l’any 1975 i es va utilitzar com a escola de primària (Carles Faust) fins que el centre es va traslladar a una altra ubicació. Posteriorment l’edifici va tenir diferents usos, entre temporals i puntuals. L'estat d'abandó és més que visible alhora que presenta diversos problemes estructurals.

A dia d'avui la coberta de l’edifici, que compta amb una capa de graves, presenta un seguit de deficiències que provoquen nombroses filtracions d'aigua a la planta situada just a sota alhora que la capa d'aïllament és insuficient per a una correcta eficiència energètica. La seva adequació es preveu que es pugui completar en el termini de dos mesos i que s'executarà al mateix temps que el segon projecte de reforma estructural.

En aquest sentit, en algunes zones de l’edifici, sobretot al forjat de la primera planta, s’han produït filtracions d’aigües pluvials degut al mal estat de la coberta plana. Aquestes filtracions també han afectat panys de forjats de la planta baixa. L’armat de les biguetes afectades per les humitats s’ha rovellat augmentant de volum i esquerdant la part ceràmica de la bigueta i, conseqüentment, el guix, que en alguns banys s'ha desprès de la ceràmica.

El morter que hauria d'envoltar les barres d'acer i no les envolta per falta de vibrat i de separadors, deixant al descobert part de les barres. L’enguixat que s’ha desprès degut a les humitats per filtració, juntament amb l’execució de les cales consistents en repicar el cassetó ceràmic, han mostrat les dues causes principals de l’estat actual que no són altre que una deficient execució dels forjats (pràctica habitual fa 50 anys) i una degradació dels materials per una manca de manteniment, obstrucció dels baixants per males herbes i un formigó inadequat.

Amb tot, el projecte contempla la intervenció en una superfície total de 1.260,13 metres quadrats repartits en 685,43 m2 de sostre de la planta baixa i 574,70 m2 de sostre de la primera planta. Es desconeix a dia d'avui quan començaran les obres ja que falta iniciar el procés de concurs per a licitar els treballs a una empresa constructora.