L'Alt Empordà promou l'espai de formació per a famílies

L'objectiu és acompanyar i potenciar les habilitats dels pares

Des de finals del passat mes de març s’han posar en marxa les activitats de l'Espai de Formació per a Famílies, promogut des de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquest servei és una iniciativa innovadora dirigida a pares, mares i persones acollidores que oferirà suport, informació i reflexió sobre l'exercici del rol parental. 

La proposta neix de la reflexió dels equips de treball de l’àrea de Benestar per donar resposta a les necessitats familiars que emergeixen en una societat canviant i complexa on conviuen nous models, estructures i relacions familiars. Els destinataris d’aquest recurs són els pares, les mares i familiars acollidors amb fills menors d'edat, derivats dels Serveis Socials i de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la comarca.

L’Espai de Formació per a Famílies, en tant que espai grupal, s’ha fixat com a objectiu general acompanyar i potenciar de manera eficaç les habilitats parentals, per optimitzar les seves competències i afrontar amb èxit les tasques quotidianes i les responsabilitats de cura i educació dels fills i filles. 

Aquest servei ofereix sessions de treball setmanals fins al 12 de juny de 2013, en les quals es treballaran diversos continguts amb una metodologia i materials nous, expressament elaborats per a aquestes activitats.