El Santa Caterina rep l’acreditació internacional IHAN per la seva protecció i promoció de la lactància materna

La iniciativa està liderada per l'OMS i Unicef

L’Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha rebut l'acreditació (Fase 1) de la Iniciativa per a la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN), liderada per l'OMS i la Unicef per promoure les pràctiques que protegeixin i donin suport a la lactància materna exclusiva des del naixement.

L’acreditació IHAN és una certificació internacional de qualitat que només reben aquells hospitals que ofereixen les millors pràctiques en l’atenció al part i en la protecció, promoció i suport a la lactància. Per ser considerat hospital IHAN cal superar quatre fases amb requisits i exigències que possibilitin aquesta millor assistència. A més, l'acreditació garanteix que hi ha una política ferma al centre sobre la seva implantació, coneguda pels professionals, i que aquests reben una formació específica i periòdica a la lactància materna. La seva validesa és de cinc anys i ha de ser renovada per mantenir-se vigent.

L’Hospital Santa Caterina ha superat la primera fase que va iniciar a l’any 2019 amb el compromís manifest de l’aplicació de la Iniciativa i amb l’evidència d’una sèrie indicadors que s’han traduït a la pràctica en la millora continua de les taxes de lactància i en d’altres accions. Així, l’hospital ja disposa d’una Comissió de Lactància materna, integrada per pediatres, ginecòlegs, llevadores i personal infermer. També ha posat en marxa la política de lactància a l’hospital, amb el suport de la direcció del centre, i ha iniciat el registre de les estadístiques de lactància, així com la formació a professionals implicats en l’assistència i informació a les mares sobre els beneficis de la lactància materna.

Segons les dades registrades a l’any 2021 sobre una mostra aleatòria durant l’ingrés, prop del 60% dels nadons nascuts al Santa Caterina havia estat alletat exclusivament, un 33% havia rebut llet materna i llet de fórmula per decisió materna, després d’haver informat la mare àmpliament sobre els beneficis de l’alletament matern, o per causes clíniques, i només un 6% dels nadons no va iniciar l’alletament matern.

En aquests moments, l’Hospital Santa Caterina avança en la segona fase d’acreditació en què s’incideix en la divulgació a tot el centre de la política de lactància materna d’obligatori compliment, en la capacitació de tot el personal de referència en el seu suport, així com en la millora del registre dels suplements a la lactància, sempre precedits del motiu clínic o de la decisió informada de la mare. La Comissió també està treballant en el compliment del Codi de comercialització de succedanis de llet materna, que implica la suspensió del seu subministre i material publicitari. L’objectiu general que marca la IHAN és arribar al 75% de lactància materna exclusiva en el moment de l'alta i que el 75% del nadons alletin durant la primera hora de vida.

L’acreditació IHAN implica ​​oferir informació i suport a les mares que decideixin no alletar, que es respecti i es promogui el desenvolupament del vincle amb el seu fill o filla i que se'ls ensenyi com preparar i administrar els biberons de succedanis de forma segura, a més de prestar assistència en el part seguint l'Estratègia d'Atenció al Part Normal del Sistema Nacional de Salut, de manera que, quan la situació clínica de mare i nadó ho permetin, es respectin les seves necessitats i la creació del vincle mare i fill i es doni suport a l'inici precoç de la lactància.

El Santa Caterina disposa de llevadores acreditades amb el títol de Consultor internacional en Lactància Materna (IBCLC), un certificat emès pel Consell Internacional de Certificació de Consultors en Lactància (IBCLCE) amb què valida el professional de la salut millor preparat i format per proporcionar ajuda qualificada en lactància materna. Concretament, l’Hospital Santa Caterina compta des de l’any 2018 amb un servei de suport a l’alletament, a càrrec de les dues professionals acreditades. Aquest servei ofereix un suport a les mares i nadons mentre estan ingressats a l’hospital però també quan marxen d’alta per si es presenta alguna dificultat o problema amb la lactància.

Els hospitals IHAN han de complir els “Deu passos per a una lactància natural feliç”:

1. Disposar de normativa escrita de lactància i posar-la en coneixement de tot el personal.
2. Capacitar el personal per posar en pràctica aquesta normativa.
3. Informar totes les dones embarassades sobre els beneficis i el maneig de la lactància materna.
4. Ajudar les mares a iniciar la lactància materna primerenca.
5. Mostrar a les mares com alletar i com mantenir la lactància materna en el cas que hi hagi separació de mare i nadons.
6. No donar als nadons un altre aliment que no sigui llet materna.
7. Practicar allotjament conjunt.
8. Encoratjar les mares a alletar a demanda.
9. No donar als nens alimentats al pit biberons, tetines o xumets.
10. Fomentar l’establiment de grups de suport a la lactància materna.

Setmana mundial

Precisament, aquests dies i fins el 7 d’agost, se celebra la Setmana Mundial de la lactància materna, en què l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública que gestiona l’Hospital Santa Caterina, s'hi ha adherit per posar de relleu el lema de la present edició: “Donar suport a la lactància materna contribueix a un planeta més saludable”, amb què es destaquen tots els beneficis de l’alletament matern per al nadó, la mare i també per al planeta.