Recorren l'aprovació de la tarifa del subministrament d'aigua de Riells i Viabrea

La Taula per l’Aigua Pública assenyala la tramitació i les tarifes

La Taula per l’Aigua Pública (TAP) de Riells i Viabrea (Selva) ha presentat recurs d’alçada sobre l’acord d’aprovació de la tarifa del subministrament d’aigua del municipi. Segons assenyalen en un comunicat publicat al seu web, posen de relleu diversos aspectes, el primer d'ells fa referència a la tramitació de l'expedient que consideren ha estat "inadequada".  Asseguren que d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, l’ajuntament és qui hauria de sol·licitar la revisió de la tarifa després de realitzar la tramitació d’una ordenança municipal amb la necessària exposició pública. En aquest cas, l'ha presentat l'empresa i s’ha acceptat el tràmit.

El segon punt del recurs se centra en que s'han acceptat les dades de l'expedient de la tarifa "sense la seva comprovació i validació efectiva". Expliquen que des de l’equip de govern mai s'han posat en dubte les dades aportades per l'empresa, sempre s'han validat sense fer les comprovacions necessàries per a garantir que s'està valorant correctament la informació. També diuen que s’han utilitzat aquestes informacions per a desenvolupar informes tècnics, donant-les com a vàlides sense auditar-les.

Finalment parlen d'una manca d'intervenció efectiva de la comissió de preus. Des d'aquest instrument, que ha d’aprovar les tarifes presentades per AAT SL i com a conseqüència de l’aprovació d’aquestes per part de l'equip de govern, s'accepten les dades aportades per l'empresa i els informes basats en aquestes informacions per aprovar les tarifes que haurem de pagar pel servei d’abastament d’aigua.

En resum, degut a "l’aprovació sistemàtica" de les dades aportades per AAT SL, i sense una auditoria per part de l’ajuntament,des de la TAP asseguren que la tarifa aprovada es basa en el que a l’empresa li ha semblat convenient.