Surt a concurs la redacció de 8 projectes d'enderroc de construccions il·legals

El contracte és de prop de 70.000 euros

El DOGC publica avui l’inici del concurs per adjudicar la redacció de 8 projectes d’enderroc de construccions, principalment situades en sòl no urbanitzable, que han estat declarades il·legals arran de resolucions del Departament de TES ratificades mitjançant sentència ferma a les comarques gironines. El valor estimat del contracte és de 59.100 euros, sense IVA, i s’oferta en tres lots que assoleixen un total de 23 projectes repartits per Catalunya.
 
L’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel contractista per a la redacció dels projectes, així com les tasques a desenvolupar pel responsable coordinador en matèria de seguretat i salut. El termini de lliurament de cadascun dels projectes de demolició s’estableix en un màxim de 90 dies des de la data de signatura del contracte.
 
El lot d'enderrocs a les comarques gironines es localitzen als municipis de Darnius, la Selva de Mar, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farnès, Tossa de Mar, Vilamaniscle i Vilanant.