El MAC i l'Institut Arqueològic Alemany treballaran junts a Empúries i Ullastret

Aquesta iniciativa amplifica i expandeix la capacitat investigadora i divulgativa de les dues institucions

El director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Jusèp Boya i la directora de la secció de Madrid de l’Institut Arqueològic Alemany (Deutsches Archäologisches Institut), Dirce Marzoli, van rubricar dimecres 13 de juliol a la ciutat grega i romana d'Empúries, un conveni de col·laboració científica en l'àmbit de la recerca arqueològica que permet consolidar, créixer i disseminar una línia de col·laboració internacional.

L’acte va ser organitzat per la coordinadora responsable de la seu d’Empúries del MAC, Marta Santos, amb tot l’equip de conservadors i investigadors de l’equipament.  Amb aquesta iniciativa, pionera en la recerca del coneixement dels paisatges antics, les dues institucions amplifiquen i expandeixen la mateixa capacitat investigadora.

Els inicis d'aquests lligams s'inscriuen en el marc de diferents projectes d'investigació arqueològica impulsats els anys 90 del segle passat i destinats a conèixer l'entorn en el qual es van desenvolupar els antics nuclis de població d'Empúries i Ullastret, atès que l'evolució del paisatge fou determinant en la definició dels patrons d'assentament. Es tractava, de treballs multidisciplinaris que abordaven de forma conjunta les problemàtiques geomorfològica i mediambiental i que es concretaren en diferents campanyes de prospecció geològica i arqueològica en el territori. En el cas d'Ullastret, aquesta col·laboració es va concretar igualment en importants estudis basats en prospeccions geofísiques.

Més endavant, noves vies d'investigació han permès avançar cap a una arqueologia del paisatge, a través de la qual s'ha pogut començar a interpretar de manera conjunta la interrelació entre les dinàmiques del poblament i del paisatge, integrant en un registre comú les dades arqueològiques i paleoambientals, a partir de sondejos de prospecció geològica, estudis dels registres sedimentaris i datacions de C14.

Aquest avenç en el coneixement va permetre realitzar l'any 2017 a Empúries un col·loqui titulat Entre Mer et Océan: archéologie et paysage litoral que fou una trobada científica internacional sobre l'arqueologia de l'ocupació humana i dels paisatges litorals des de la prehistòria fins a l'actualitat. L’organització del MAC va gaudir de la col·laboració de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid, juntament amb l'Unité Mixte de Recherche 5140 (Archéologie des Sociétés Méditerranéennes) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC).

L'any 2019, el MAC i el DAI de Madrid portaren a terme l'excavació arqueològica a la zona de la platja de l'Espigó d'Empúries, impulsada des del Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que va permetre documentar diferents estructures i restes d'època grega en aquesta àrea, greument afectada aquests darrers anys pels temporals de mar.

Els interessants resultats d'aquesta intervenció contribuïren a continuar col·laborant de forma conjunta en nous projectes, com el Groundcheck 2020, titulat Ampurias’ Future – Learning from the past. Sea Level evolution and climate change from 5500 BC until AD 2100, promogut i finançat pel govern alemany, que ha permès recrear en models en 3D i de forma diacrònica les principals etapes de l'evolució del paisatge i el poblament des del període neolític i fins a l'actualitat. Aquest mateix projecte ha tingut continuat en el programa Groundcheck 2021, amb el propòsit d'elaborar propostes futures davant el possible impacte de l'increment del mar i el canvi climàtic en el conjunt patrimonial d'Empúries i el seu entorn.

Igualment, aquesta relació de col·laboració s’ha estès també, des de l’any 2021, als treballs d'excavació arqueològica que es porten a terme al sector nord de la ciutat grega d’Empúries en el marc del projecte de recerca en curs sobre la configuració i l’evolució de les àrees portuàries de l’antiga Empúries, impulsat des del MAC i reconegut en la convocatòria de projectes quadriennals de recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Així, la participació i aportació econòmica de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid ha estat fonamental per a la realització de la campanya d’excavació a la Neàpolis d’Empúries efectuada durant els mesos de setembre i octubre del 2021, treballs que es preveu tindran continuïtat en la tardor del 2022.

El conveni signat té com a objectiu, en primer lloc, formalitzar, reforçar i a la vegada actualitzar aquesta relació de col·laboració entre el Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid. En segon lloc, facilitar la coordinació de les futures actuacions científiques en el marc de la recerca arqueològica, la documentació, difusió i gestió en els àmbits de l'arqueologia i del patrimoni arqueològic i que puguin fomentar la col·laboració en les diverses activitats culturals que es programen anualment. Finalment, la formalització d'aquest conveni marc s’obre al possible establiment de futurs convenis específics relatius a projectes i programes concrets que siguin d'interès mutu, i que determinaran les actuacions, així com les finalitats i els mitjans que puguin ser necessaris per a la seva realització.