Urbanisme aprova la futura via verda per a ciclistes i vianants a Pals

També ha donat el seu vistiplau a l'arribada de fibra òptica a tres nuclis de Ribes de Freser

La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha donat conformitat avui a la modificació del planejament de Pals (Baix Empordà) que permetrà habilitar una via verda per a ciclistes i vianants entre el nucli urbà del municipi i els Masos de Pals.

En concret, s’ha aprovat qualificar com a sistema viari en sòl no urbanitzable una franja de 850 metres de longitud compresa entre les rotondes d’accés al nucli urbà de Pals i d’accés als Masos de Pals. Actualment, aquesta zona està ocupada per camps de conreu i el veïnat ja la fa servir per desplaçar-se a peu.

Pals és un municipi dividit en tres nuclis –Pals, els Masos de Pals i la Platja de Pals- molt turístics, especialment durant la temporada d’estiu, quan multipliquen la seva població. Actualment, no existeix cap via verda que els connecti i els ciclistes acostumen a utilitzar la carretera GIV-6502 per a circular, el que comporta la formació de grans cues de vehicles a l’estiu.

És per això que es preveu habilitar una via verda que discorri paral·lela al primer tram de la carretera, des del nucli de Pals al nucli dels masos de Pals, per tal de millorar la fluïdesa del trànsit a la GIV-6502 i garantir la seguretat dels ciclistes i senderistes.

La modificació del planejament, que impulsa l’Ajuntament de Pals, qualifica de sistema viari en sòl no urbanitzable una franja de 4 metres d’amplada a la vessant nord de la carretera i al llarg de 850 metres de longitud. També s’ha aprovat el projecte d’actuació específica per facilitar-ne l’execució.

Així, el futur carril bici per a bicicletes i vianants consistirà en una calçada de 2,5 m d’amplada transitable de sauló compactat que, juntament amb les cunetes laterals i tanques de protecció, assolirà l’amplada total de 4 metres. El carril es completarà amb mobiliari urbà, senyalització, bionda i barana de fusta.

El projecte ha tingut en compte, en d’altres mesures d’integració paisatgística, la restauració de marges i talussos; el tractament tou i filtrant al llarg de tot el recorregut; l’aprofitament del perfil que ja existeix actualment, així com la revegetació dels talussos i de les zones de terra properes. El pressupost d’execució material del carril bici és de 101.477 euros i el seu traçat ha estat consensuat amb el Consorci de Vies Verdes de Girona.

Canalització soterrada de fibra òptica

D’altra banda, la Comissió també ha aprovat definitivament la sol·licitud de l’empresa Adamo Telecom Iberia, S.A.U., per a l’estesa d’una canalització soterrada de telecomunicacions, de 3.000 metres de longitud, entre els nuclis rurals de les Casetes, al municipi de Planoles, i Ventolà, a Ribes de Freser.

Les obres discorreran pel camí de Planoles i consistiran en la construcció de la infraestructura per, posteriorment, estendre els cables de fibra òptica.