Girona inicia la licitació de la senyalització amb un pressupost de 373.786 euros

El nou servei tindrà una durada de dos anys per al manteniment, conservació i repintat de les marques viàries

L’Ajuntament de Girona ha iniciat la licitació del servei de manteniment, conservació i repintat de la senyalització horitzontal i marques viàries de la ciutat. El contracte preveu el repassat de pintura de les línies contínues, discontínues, passos de vianants i de la resta de simbologia horitzontal que permeti garantir la seguretat viària de vianants i vehicles. El consistori ha decidit tirar endavant el contracte davant la impossibilitat de poder cobrir aquestes necessitats amb garanties tenint en compte els recursos propis de què disposa.

Segons la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament, Marta Sureda, “la ciutat té moltes necessitats, i ens trobàvem que no podíem atendre prou bé el pintat de les marques viàries dels carrers de la ciutat, una mesura imprescindible per garantir la seguretat viària i perquè la ciutat estigui ben cuidada. Per això hem buscat la solució a través d'aquest nou servei, destinant-hi els recursos econòmics suficients perquè en el període de dos anys haguem pogut pintar de nou molts carrers de la ciutat, especialment aquells on cal més manteniment perquè hi ha més trànsit. Creiem que fa falta, i que la ciutadania ho agrairà”.

El contracte es divideix en tres lots. El manteniment de les marques viàries longitudinals, el manteniment de les marques viàries transversals i de la simbologia de vies primàries i secundàries de la ciutat, i el manteniment de les marques viàries de bosses d'aparcaments i zones d'estacionament limitat. La senyalització de nous vials seguirà sent obligació de l’empresa adjudicatària de les obres.

Com a novetats principal, aquest nou contracte té com un dels objectius fomentar la inserció de les persones amb situació o risc d'exclusió social. En aquest sentit, el tercer lot està reservat a centres especials d'ocupació d'iniciativa social. El pressupost base de licitació és de 373.786,44 euros (IVA inclòs). Un cop s’hagi resolt la licitació i s’hagi adjudicat el contracte, es preveu que la durada de les actuacions sigui de dos anys.