Es fa efectiva la moratòria per evitar un parc de camions a Caldes de Malavella

L'Ajuntament la va aprovar el 22 de juny i avui ha aparegut al DOGC

La suspensió d'un any de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d'instal.lació o ampliació d'activitats al sector Porta de la Vila de Caldes de Malavella (Selva), s'ha fet efectiu avui amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) després de la seva aprovació el passat 22 de juny en el transcurs d'un plenari municipal. Aquesta suspensió ve motivada per evitar la construcció d'un parc de camions al municipi.

L'oposició del consistori va de la mà dels veïns a la zona, que consideren que posar aquest equipament suposaria un soroll excessiu com també un increment de trànsit considerable. Les darreres setmanes han col·locat cartells de protesta a la nova escola de música municipal per a mostrar el seu rebuig. 

L’aprovació de la moratòria que es fa efectiva avui ha de permetre guanyar temps per modificar el planejament urbanístic per tal que no s’hi pugui construir un equipament com aquell. Ara mateix, el solar té la qualificació de sòl industrial i comercial i, segons l’Ajuntament, és propietat de l’empresa que vol fer-ne un parc de camions.

Des de l'oposició assenyalen que la suspensió de les llicències per un motiu polític podria desembocar amb un recurs contenciós administratiu. Mentrestant, l'empresa que té intenció de desenvolupar el parc de camions, Caldes Trucks SL, té dret a reclamar indemnitzacions i devolucions que es puguin derivar d'aquesta suspensió. A partir d'avui tenen trenta dies hàbils per a presentar un recurs de reposició potestatiu o bé un recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.