Fixen data per iniciar el tràmit d'expropiacions per a la nova estació d'aforament de Ripoll

Aquesta instal·lació, de 600.000 euros, permetrà precisar millor el cabal del riu Ter

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les dates per a la redacció de les actes prèvies d'expropiació dels terrenys que han d'acollir el projecte de la nova estació d’aforament que s’habilitarà al riu Freser a la confluència amb el riu Merdàs, al terme municipal de Ripoll i que suposarà la primera estació d’aquest tipus del Freser.

La data escollida serà el proper 18 de juliol a partir de les 10:30h i fins a les 12:00h a l'Ajuntament de Ripoll. Han d'assistir a l'acte els titulars de béns i drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada. Cal que presentin els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de l'IBI que correspon al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, per un pèrit i/o notari. Entre les persones citades hi ha el mateix consistori com a propietari d'uns terrenys, com també la fàbrica Soler&Palau S.A., l'Estat, l'ACA i un particular.

Amb aquesta actuació, pressupostada en més de 600.000 euros, l’ACA vol aconseguir un bon nivell de precisió per mesurar el cabal d’aigua que porta el riu ordinàriament i amb les avingudes. Des del punt de vista ambiental, ha escollit un tipus de sobreeixidor que obté dades més precises i dona major facilitat per al pas de la fauna piscícola.

Els treballs previstos es duran a terme al tram del riu Freser a l’altura de la fàbrica Soler i Palau, ja que és un sector més encaixat i amb capacitat per a un cabal d’un període de retorn de 500 anys, amb un menor impacte ambiental i menys visibilitat, sense infraestructures importants a prop.

Aquesta actuació inclou l’execució de l’ estació d’aforament al riu amb dos sensors, una caseta de mesura i comunicacions a peu de coronació del talús del riu i les escales de comunicació entre la caseta i l’estació. També es preveu el condicionament d’un punt de control del canal de Can Noguera, situat a uns 65 metres aigües avall de l’emplaçament de l’estació.