Un de cada quatre usuaris de Support-Girona i Fadesia han estat víctimes d'espoli

Les entitats, que han signat l'acord de fusió, reclamen mesures per acabar amb "el forat en la detecció d'abusos"

Un de cada quatre usuaris de Support-Girona i Fadesa han estat víctimes d'espoli. Les dues entitats, que han signat un acord de fusió, alerten que les situacions d'abusos, sobretot en gent gran i persones amb discapacitat, van en augment i reclamen acabar amb el "forat en la detecció" actual. L'estudi elaborat a Support-Girona reflecteix que el col·lectiu més vulnerable és el de persones de més de 81 anys perquè la meitat han patit algun tipus d'abús econòmic.

A més, el 53% del total d'usuaris espoliats també han estat víctima d'altres actes violents. La major part dels saquejos els perpetren cuidadors o familiars però adverteixen que la solitud, sobretot en gent gran, fa que cada vegada més es refiïn de desconeguts que els estafen.

"Alerta perquè el nombre de situacions de maltractament, abusos i espoli creix. I la resposta considerem que no és l'adequada perquè, com a societat, estem una mica badant davant d'aquest fenomen creixent que fa patir a molta gent", ha afirmat el director de Support-Girona, Josep M. Solé. De fet, els abusos contra les persones en situació de vulnerabilitat estan en el focus de les dues entitats, que aquest dimarts han rubricat l'acord de fusió amb l'objectiu de ser "més forts" per combatre contra aquestes situacions i per garantir els drets de les persones a les quals acompanyen.

Que hi ha casos d'espoli i maltractament cap a gent gran o persones amb discapacitat és una realitat sobre la qual fa anys que alerten les entitats. Ara, però, Support-Girona i Fadesia han fet un estudi per traduir-ho en xifres i veure l'abast real de la situació.

L'estudi revela que el 24% dels usuaris de Support-Girona i el 18% de Fadesia han patit algun tipus d'espoli del seu patrimoni. El col·lectiu que més preocupa a les dues entitats és el de la gent gran perquè han detectat que la solitud i la manca de xarxa social o familiars els posa més en risc. De les víctimes d'espoli entre els usuaris de Support, el 50% tenen més de 81 anys. En el cas de Fadesia, el 71% tenen entre 81 i 90 anys mentre que el 22% són del tram d'entre 70 i 80 anys.

L'anàlisi detecta tres factors de risc principal que faciliten l'abús: les dificultats cognitives per detectar enganys i amenaces, la dependència emocional i les dificultats per entendre el valor dels diners i dels bens. Segons les dades, la meitat de les persones amb dependència emocional o relacions sentimentals tòxiques han patit o pateixes espolis, mentre que nomes una de cada deu són amb vincles emocionals constructius són víctimes d'estafes.

"Quan ho detectem nosaltres ja anem tard", ha advertit Solé que remarca que el paper de les entitats quan arriben aquests usuaris és intentar revertir una situació que ja s'ha donat. A més, lamenta que generalment combatre la situació és massa lent. A tall d'exemple, ha exposat el cas d'un usuari a qui van estafar per quedar-se el seu pis l'any 2014 i que va morir abans que la justícia hi fes res.

Support-Girona i Fadesia demanen que es doni embranzida al protocol per combatre aquestes situacions que ja existeix a les comarques gironines i que busca unir esforços per aconseguir una detecció precoç des de tots els àmbits, també el sanitari o el de serveis socials. Un altre escull afegit és que sovint les víctimes no denuncien i que els seus familiars ho fan "poques vegades".

Segons l'estudi, els principals agressors dels usuaris de Support són els cuidadors (77%), seguit per fills (homes, el 69%) i desconeguts (62%). Per darrers hi ha amics (el 46%) i filles (el 31%). Entre els usuaris de Fadesia el 81% dels agressors són la mateixa família, el 15% amistats i un 4% cuidadors. Les entitats atenen situacions "molt extremes" però l'anàlisi també ha servit per descobrir que el 53% de les persones que han patit o pateixen espoli han estat víctimes d'altres actes violents, com violència física, verbal, psicològica o sexual.

Les entitats actuen en tots els casos d'abusos detectats i intervenen en la defensa dels drets i interessos de les persones que acompanyen, buscant la col·laboració de la xarxa de serveis públics, les entitats bancàries i financeres i els organismes judicials. Support-Girona i Fadesia destaquen que és "cabdal" el treball que es fa des de l'àrea social en la identificació de familiars, amics i entorn que poden ajudar a una millor inclusió, però també aquelles relacions dificulten que la persona amb discapacitat estableixi lligams amb els serveis socials i amb la resta de la comunitat, i que sovint també són la principal dificultat en la intervenció dels serveis de les fundacions.

Més de 1.100 suports

Support-Girona, constituïda l'any 2003, és l'organització del seu àmbit a Catalunya amb el major nombre de persones acompanyades. Mai ha rebutjat cap cas, per complexes que siguin les circumstàncies de l'entorn de la persona i la seva realitat. Per la seva banda, Fadesia (llavors FADESE), creada com associació sense ànim de lucre l'any 1992, i constituïda com a Fundació Tutelar l'any 2017 està dedicada a donar suport principalment a les persones afectats d'Alzheimer i les seves famílies.

Amb data de 10 de juny, ambdues entitats gestionen conjuntament mecanismes jurídics de suport de més de 1.100 persones. D'aquests, 466 són suports en algunes àrees de la seva vida, 458 en totes, 129 són assistències, 28 defenses judicials, 9 suports provisionals, 10 poders notarials i un guarda de fet.

Segons el registre de les persones ateses per Support-Girona i Fadesia, els motius de la necessitat de suport són en un 45% la discapacitat psicosocial, un 29% la discapacitat intel·lectual, un 13% la discapacitat derivada del deteriorament cognitiu i un 4% el trastorn de conducta . En els últims anys han observat un augment de casos de persones joves amb trastorn de conducta, amb problemàtica de consum de tòxics. Concretament, el nombre de casos de joves d'entre 18 a 29 anys en situació de complexitat en tancar el 2021 ha crescut a Support-Girona un 16%. Sobre un total de 93 persones incloses en aquest grup (10% del total de les persones acompanyades per l'entitat) destaca la discapacitat intel·lectual (52%), la psicosocial derivada de la malaltia mental (39%) i el trastorn de conducta (7%).