Potenciaran el rendiment dels alumnes d'alta capacitat a Castell-Platja d'Aro

Dissenyen pla conjunt les escoles i l'IES de la Vall d'Aro pels joves més avantatjats

Un pla conjunt de les tres escoles de Castell-Platja d'Aro, l'escola de Santa Cristina i l'IES Ridaura té com a objectiu aconseguir millorar el rendiment dels alumnes, especialment d'aquells que tenen més capacitats.

El programa arrenca a primer de primària, on tots els alumnes se sotmeten a un test estàndard que permet als mestres conèixer quines capacitats té cada alumne i quin itinerari ha de seguir. A partir d'aquí, s'estructuren grups tant per reforçar els alumnes amb més dificultats com -i aquí rau la novetat del projecte- per potenciar les capacitats dels més avantatjats. La voluntat és millorar els resultats globals dels centres però també fer créixer la franja dels alumnes amb millors notes.

"A les aules hi ha nens que tenen més capacitats i el sistema els ha de donar eines, han d'estar ben cuidats". Aquesta és una declaració del director dels serveis territorials d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot, que defineix bé una de les potes del Pla per a l'excel·lència educativa dels centres de la Vall d'Aro. Malgrat que aquest és un projecte adreçat a tot l'alumnat -tant de primària com de secundària-, posa la lupa en els alumnes que podrien rendir més i els ofereix activitats i itineraris concrets per millorar el seu rendiment. "Volem que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats intel·lectuals", ha declarat.

Un altre dels trets que distingeix aquest projecte és el fet que treballen de manera coordinada les tres escoles de Castell-Platja d'Aro (l'escola Vall d'Aro, l'escola Els Estanys i l'escola Fanals d'Aro), l'escola Pedralta de Santa Cristina i l'IES Ridaura, que acull els alumnes que han estudiat la primària en aquests col·legis. D'aquesta manera, segons remarca Bayot, el pla s'aplica en alumnes des de primer de primària fins que abandonen l'institut i es pot fer un seguiment al llarg de tota la seva escolarització.

El programa arrenca a primer de primària, quan es fa un test a tots els alumnes que permet als mestres conèixer en quins aspectes destaquen o en quins fallen. A partir d'aquí, els centres fan diferents itineraris i creen activitats o bé per a reforçar les mancances dels nens o bé per potenciar en allò que són bons. Això fa que, en determinats moments, els alumnes s'agrupin per competències i no per edats (grups intermodals) o es faci un taller per reforçar la creativitat o l'experimentació en aquells alumnes que més despunten.

Ara bé, Bayot ha destacat que aquest és un programa inclusiu i que té en compte tot l'alumnat. És per això que, per exemple, es fan diferents tallers per on han de passar tots els alumnes sense excepció. El director dels serveis territorials reconeix però que el projecte vol augmentar la franja dels alumnes que treuen millors notes. "Actualment aquesta és una franja pobra i hem de cuidar bé els alumnes que poden donar més de sí per poder-la fer créixer", ha manifestat.

Saltar un curs si l'alumne va molt avançat

Tant és així que, dins aquest programa, també es preveu que en casos d'alumnes que vagin molt avançats se'ls pugui avançar un curs. "Aquest era un tema pràcticament tabú fa uns anys i, en aquests centres, és un debat que està totalment normalitzat", ha manifestat Bayot.

El programa es va iniciar de manera experimental el curs passat i, segons Bayot, aquest segon any ja es comencen a notar els resultats. Per exemple, en l'IES Ridaura els alumnes de primer i segon d'ESO estan traient notes algunes dècimes més altes que el curs passat i entre els joves hi ha "motivació" per participar de les activitats que es plantegen en el sí del projecte.

Per exemple, alumnes de sisè i quart d'ESO i també Batxillerat han fet algunes classes al Parc Científic i Tecnològic de la UdG per tal d'acostar-los a àmbits com la mecànica, la robòtica o la química.

Els alcaldes de les dues poblacions s'ha mostrat molt satisfets de la iniciativa. Josep Llensa, alcalde de Santa Cristina d'Aro, ha ofert tot el suport a la direcció de l'escola i el mateix ha fet l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Joan Giraut, que considera que aquest programa seria bo d'extendre'l a d'altres punts de la demarcació. En aquest sentit, Bayot ha apuntat que una opció bona seria intentar aplicar un programa similar a ciutats grans on es dóna un fet geogràfic com a la Vall d'Aro, on els alumnes de diverses escoles acaben cursant l'ESO en un mateix institut.