La Fundació Ramon Noguera redueix el consum d'aigua als seus túnels de rentat

La iniciativa té un pressupost de més d'un milió d'euros

Girona.- La Fundació Ramon Noguera està impulsant un projecte pioner amb l'objectiu de reduir fins a un 25% el consum d'aigua de la xarxa en el rentat de vehicles. La iniciativa, batejada com a MinAqua, ja s'està duent a terme al túnel de Montfullà (Gironès). El projecte té una durada de quatre anys, es porta a terme a cavall de Girona i el País Basc i compta amb un pressupost de més d'un milió d'euros (dels quals, la Unió Europea en finança pràcticament la meitat). L'objectiu final no només és el d'impulsar l'ús d'aigua reutilitzada -es calcula que seran 85 litres per vehicle- sinó també reduir fins a un 30% el consum de detergents, i fins a un 40% el de productes d'acabat, com ara les ceres.

El túnel de rentat que la Fundació Ramon Noguera té a Montfullà, al polígon industrial Torremirona, es va inaugurar el juny del 2011. A diferència del que l'entitat també gestiona al Mas Xirgu, aquesta instal·lació també està preparada per netejar vehicles industrials, camions i autocars.

El projecte que ara s'hi està portant a terme -batejat com a MinAqua- té com a objectiu prioritari reduir el consum d'aigua de la xarxa. Però no només això, sinó també aplicar criteris sostenibles a l'activitat (que permetin estalviar detergents i altres productes d'acabat, com ara les ceres).

Per això, la iniciativa gira al voltant de tres grans eixos. D'entrada, es revisen els punts on es consumeix més aigua (per impulsar-hi l'estalvi). A més, també s'utilitzaran nous detergents i ceres més sostenibles, i es vol impulsar el reciclatge de les aigües residuals.

Per això, es construiran dues plantes pilot de tractament d'aquestes aigües -una a Girona i l'altra, al País Basc- on es faran servir les conegudes com a 'tecnologies toves' (és a dir, processos naturals, com ara els aiguamolls artificials o sistemes d'infiltració).

L'objectiu de la Fundació Ramon Noguera és el d'estalviar fins a un 25% el consum d'aigua de la xarxa en el rentat de vehicles. Es calcula que aquest percentatge suposarà utilitzar fins a 85 litres d'aigua reutilitzada per vehicle. A més, també es vol reduir fins a un 30% el consum de detergents, rebaixar fins a la meitat els principis actius que incorporen i, finalment, abaixar en un 40% el consum de productes d'acabat (com ara les ceres).

Més d'un milió d'euros

El projecte MinAqua es va iniciar el passat 14 de setembre i té una durada de quatre anys. Compta amb un pressupost d'1.288.377 euros, dels quals la Comissió Europea en finança el 49,46%. Per a l'execució de la iniciativa, la Fundació Ramon Noguera compta amb el suport de la Universitat de Barcelona i l'empresa Aqualogy (que investigaran el reciclatge d'aigües residuals) i l'Institut Químic de Sarrià (que s'encarregarà de la part dels detergents i productes d'acabat amb menys càrrega contaminant).

El projecte s'executarà al rentat de vehicles que la Fundació Ramon Noguera té a Montfullà i els resultats que s'obtinguin s'aplicaran també al rentat de vehicles que Fundació Gureak té al País Basc, concretament a Sant Sebastià.

Del treball que es faci en aquestes plantes pilot i les proves experimentals que se'n derivaran, se n'extraurà un estudi que determinarà les característiques que haurà de tenir el projecte per implantar-ho a escala real, no només a la Fundació Ramon Noguera o a la Fundació Gureak, sinó per a qualsevol institució, empresa o entitat que vulgui implantar un projecte d'aquestes característiques a les seves instal·lacions de rentat de vehicles. La voluntat és que es converteixi també en un projecte de governança ambiental; és a dir, que incideixi en les bones pràctiques locals de gestió de l'aigua.

La Fundació Ramon Noguera, amb seu a Girona, treballa per garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'entitat ofereix serveis assistencials (centres per a infants, adults i pisos tutelats) i també disposa d'un centre especial de treball, que dóna feina a 145 persones. Entre d'altres, compten amb seccions de jardineria, rentat de vehicles, bijuteria o una botiga pròpia.