Els preus augmenten dues dècimes a Girona i deixen un IPC anual del 2,8%

La inflació interanual a les comarques gironines s'iguala amb la mitjana de l'estat espanyol

Els preus a les comarques gironines han augmentat dues dècimes aquest febrer en relació amb el mes de gener, segons ha informat l'Institut d'Estadística espanyol. Després d'aquest comportament intermensual, la taxa d'inflació anual a Girona ha quedat fixada en el 2,8%, la mateixa que la registrada en el conjunt de l'estat espanyol i una taxa que està cinc dècimes per sota de la mitjana catalana que ha quedat fixada aquest segon mes de l'any en el 3,3%, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb el 2,8%, Girona és la segona demarcació amb la inflació més baixa de Catalunya, per darrere de Tarragona. L'increment del preu de les gasolines ha fet augmentar una dècima la inflació aquest febrer i han fixat un Índex del Preus al Consum (IPC) anual a Catalunya del 3,3%, la mateixa xifra que aquest gener, segons l'INE.

En el conjunt de l'estat espanyol els preus han crescut dues dècimes i han deixat una taxa anual del 2,8%, una dècima més que el gener, cosa que suposa que Catalunya arrossega una inflació cinc punts per sobre de l'Estat.

Tot i la caiguda del consum, que hauria de pressionar a la baixa els preus, el comportament de les gasolines escalfa la inflació amb un augment de quatre dècimes més que el gener i amb una taxa anual cinc dècimes més alta que el febrer de l'any passat.

Les gasolines no aturen el seu comportament a l'alça dels preus des de primers d'any i fruit del seu fort pes en el conjunt de la cistella de preus que determinen l'IPC estan fent que la inflació es mantingui en uns índexs sobreescalfats tot i la caiguda històrica del consum, que hauria d'impulsar a la baixa la inflació.

El febrer les gasolines a Catalunya van augmentar 1,3% més que el gener, cosa que suposa acumular un creixement de preus 4 dècimes per sobre de l'increment intermensual que es va registrar el gener. Si s'observa el comportament en termes interanuals, l'augment va ser del 2,5%, cinc dècimes més que l'increment que es va registrar el gener com a conseqüència de què el cost de les gasolines i els lubricants ha crescut més aquest segon mes de l'any que el febrer de l'any passat.

Fora d'aquests preus volàtils que marquen les gasolines i també excloent els preus dels aliments frescos, la inflació subjacent ha quedat fixada en el 2,3%, un punt per sota de la taxa catalana i cinc punts per sota de l'IPC espanyol.

Tots els preus de la cistella de productes i serveis que determinen els comportament general de la inflació han augmentat aquest febrer amb l'excepció dels aliments frescos i les begudes no alcohòliques que decreixen un 0,4% i el vestit i el calçat, en l'equador de la temporada de rebaixes d'hivern, que cauen el 2,6%, després de la forta caiguda del 15% registrada el gener, a l'inici de les rebaixes.

La cistella de productes de la llar, que ja van baixar preus el primer mes de rebaixes, ha deixat aquest febrer les ofertes estabilitzades. Una estabilització que també s'ha donat en el sector de les comunicacions, on les companyies de mòbils han mantingut les mateixes ofertes que el gener. L'ensenyament també ha mantingut els preus igual que gener.

Per contra, els sectors que acompanyen el comportament a l'alça de les gasolines i els lubricants han estat l'oci i la cultura, que prepara les ofertes de cara a la Setmana Santa, les begudes alcohòliques i el tabac, l'habitatge, per l'ús de la calefacció, les medicines i els hotels i restaurants.

Demarcacions

Barcelona ha mantingut els preus igual que el gener però la inflació anual ha quedat fixada en el 3,5%, dues dècimes per sobre de la mitjana catalana i la taxa més alta de tot l'estat espanyol, només superada per la comunitat de Cantàbria que ha registrat una inflació anual del 3,6%.

En el cas de Lleida, els preus han pujat cinc dècimes, cosa que ha suposat que conjuntament amb la demarcació andalusa de Huelva registri el major increment de preus intermensual del conjunt de l'estat espanyol. La taxa anual de Lleida ha quedat en el 3%, tres dècimes per sota de la mitjana catalana però dues dècimes per sobre de la mitjana espanyola.

Per últim, a Tarragona els preus han crescut una dècima en relació amb el gener i la taxa anual ha quedat en el 2,7%, la més baixa de Catalunya, una dècima per sota de la mitjana espanyola i sis dècimes per sota de la catalana.


La inflació harmonitzada dels països de la Unió Monetària el febrer han quedat fixada en l'1,8%, 1,5 punts per sota de la mitjana catalana i un punt per sota de la mitjana espanyola.