El risc d'addició al joc amb diners s'ha gairebé duplicat en tres anys entre els estudiants majors de 18 anys

La prevalença de l'ús compulsiu d'internet es troba en un 32% de noies i en un 22% de nois

El risc d'addicció al joc amb diners ha passat del 4% el 2018 al 7% el 2021 entre els estudiants majors de 18 anys, segons les dades relatives a Catalunya de l'enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES).

Durant l'any 2021 també han augmentat els problemes d'addicció a l'oci a través d'internet sobretot entre les noies. La prevalença de l'ús compulsiu de la xarxa es troba en un 32% de les noies i un 22% dels nois, pel 27% i el 21% respectivament del 2018. A l'entorn d'aquestes dades, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha presentat una guia per als educadors que treballen amb adolescents per prevenir i disminuir els riscos en els entorns digitals.

A partir de l'explotació de les dades de l'enquesta ESTUDES, la Subdirecció General de Drogodependències de l'ASPCAT ha elaborat un informe monogràfic d'addicions comportamentals que revela que aquest tipus de comportaments entre els joves han augmentat després del confinament.

Per exemple, entre els estudiants de 14 a 18 anys, l'ús dels videojocs s'ha incrementat respecte l'any 2018 i actualment està "àmpliament normalitzat": el 98% dels nois (96% tres anys abans) i el 78% de les noies (pel 73% d'aleshores) hi ha jugat l'últim any.

També ha augmentat lleugerament la prevalença de patir un possible trastorn per ús de videojocs, fins al 15% entre els nois (13% el 2018) i el 3% entre les noies (pel 2,6% anterior).

Pel que fa al joc amb diners, l'any 2021 el 17% dels nois i el 10% de les noies va jugar amb diners de forma presencial, mentre que el 13% dels nois i el 4% de les noies ho va fer en línia. El 2018 el 26% dels nois i el 16% de les noies hi havia jugat de forma presencial i el 16% dels nois i el 4% de les noies, en línia.

Tot i així, l'informe revela que les prevalences segueixen sent "molt elevades", tenint en compte que la majoria dels estudiants són menors d'edat i, "per tant, els valors haurien de ser gairebé zero".

Pel fet d'haver disminuït el joc amb diners, també ho ha fet la proporció d'estudiants que en podrien patir una addicció. En aquest sentit, el 2018 un 8% dels nois i un 2% de les noies tenien una possible addicció al joc amb diners, mentre que el 2021 aquests percentatges baixen al 5% en el cas dels nois i al 2% en les noies.

Aquí es destaca, però, la franja ja esmentada d'estudiants majors de 18 anys, on, com s'ha dit més amunt, el risc d'addicció al joc amb diners ha passat del 4% el 2018 al 7% el 2021.

La guia desenvolupada per l'ASPCAT és una eina didàctica que inclou conceptes clau, exemples i situacions quotidianes, però també és una eina pràctica, amb activitats diverses per apropar el debat als adolescents i fer-los partícips de les diferents conclusions i objectius que se'n puguin derivar.

La prevenció i abordatge de les addiccions comportamentals està prioritzada dins del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 que recull més de 100 accions, especialment destinades a la prevenció, detecció precoç i assistència d'aquestes actituds, fent èmfasi en la població més jove.

Per a la millora de la detecció i fer un seguiment de l'evolució de la problemàtica de les addiccions comportamentals a Catalunya, s'han construït nous indicadors, com els inicis de tractament per addiccions comportamentals o l'oferta de joc amb diners presencial segons comarca.