Vuit municipis gironins podran rebre ajudes per a la implementació de les Zones de Baixes Emissions

Acció Climàtica destinarà 6 MEUR per a 65 ciutats de Catalunya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat les subvencions als ens locals de Catalunya per dissenyar i implantar zones de baixes emissions (ZBE) per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 en municipis d’entre 20.000 i 230.000 habitants. El crèdit per a aquest primer any, el 2022, és de 4,5 milions d’euros. Els ajuts provenen del Fons Climàtic, que es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

D’aquesta manera, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural dona compliment al compromís de donar suport als municipis en la definició i l’execució dels projectes relacionats amb les ZBE, que va assumir la consellera Teresa Jordà i Roura el passat mes de març, durant la celebració de la tercera Cimera de la Qualitat de l’Aire, quan el Govern, ens locals, organitzacions i agents socials i econòmics van subscriure l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya.

En virtut de l’Acord, les ZBE s’ampliaran a municipis de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025. Fins llavors, i d’acord amb la normativa estatal, només els municipis de més de 50.000 habitants, i els de més de 20.000 habitants on se superen els valors límit de qualitat de l’aire regulats, han d’establir ZBE.

Els municipis gironins que es podran acollir a aquests ajuts són vuit: Girona, Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Olot, Salt, Sant Feliu de Guíxols i Banyoles.

Per afavorir polítiques que ajudin a buscar alternatives a la utilització de vehicles en els centres urbans, la Generalitat considera necessari ajudar els municipis i altres ens locals, que han d’afrontar aquest repte al més aviat possible per contribuir a la mitigació del canvi climàtic, millorar  la qualitat de l’aire, especialment pel que fa als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i reduir la contaminació acústica.

Ajuts per al disseny i la implantació

Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria inclouen la redacció de projectes de disseny de ZBE, d’informes tècnics o d’estudis de viabilitat, per un import màxim de subvenció de 25.000 euros, i la implantació de ZBE, amb un màxim d’ajut de 200.000 euros, sense superar el 85% del cost total de les actuacions.

La previsió és que, abans d’acabar el primer semestre de l’any 2023, es defineixi l’àmbit d’aplicació de les ZBE per als municipis de més de 50.000 habitants. Per a la resta, serà abans que acabi el primer semestre de l’any 2024. Seguidament, s’establirà i es donarà a conèixer el cronograma d’implementació previst, que podrà ser gradual, en què es contempla un primer estadi les situacions d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica i es preveuen períodes específics i transitoris d’adaptació a les restriccions. També es definiran mesures complementàries, les característiques, la gestió i la comunicació de les ZBE.

El proper divendres 27 de maig, el Departament d’Acció Climàtica organitza una jornada tècnica i informativa per a representants dels municipis de més de 20.000 habitants. S’hi tractaran qüestions jurídiques relacionades amb les ZBE i s’hi difondran elements de suport a la implementació, a més de detallar la convocatòria de subvenció.

Municipis de més de 50.000 habitants

El Departament d’Acció Climàtica, de forma paral·lela a aquesta convocatòria, ha resolt la concessió dels ajuts convocats a poblacions d’entre 50.000 i 100.000 habitants a finals de 2021, també per dissenyar i implementar ZBE. Aquests ajuts, d’1 milió d’euros, provenen del Pla estatal d’Impuls al Medi Ambient Canvi Climàtic (PIMA Canvi Climàtic).

Per a actuacions en el disseny i/o implantació de ZBE, han rebut ajuts els següents ajuntaments que ho han sol·licitat: Viladecans, Granollers, Manresa, Mollet del  Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Vilanova i la Geltrú.