Urbanisme aprova el pàrquing de 300 places a Sant Feliu de Guíxols per ''descongestionar'' el passeig del Mar

El POUM també contempla urbanitzar una nova arribada per la carretera de Tossa

La comissió d'urbanisme de Girona ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) que permetrà la construcció d'un edifici d'aparcament amb 300 places i la configuració d'una nova entrada a la ciutat pel nou traçat de la carretera de Tossa.

Segons recorden en un comunicat, l'ajuntament té la voluntat d'habilitar dues àrees d'aparcament públic per contenir els vehicles abans que arribin al Passeig del Mar: una a l'entorn de la carretera de Palamós i l'altra, a l'entorn de l'estació d'autobusos i de la carretera de Tossa. Per aquest motiu, el consistori va encarregar la redacció d'un avantprojecte a la zona que ja es fa servir com a aparcament a l'aire lliure en aquesta darrera zona.

Segons aquest avantprojecte, la millor solució seria la construcció d'un edifici d'aparcament en superfície, en soterrani i amb diferents plantes d'alçada, connectat mitjançant un túnel sota la ronda de Narcís Massanas.

La modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Feliu aprovat aquest dimecres resol l'encaix d'aquesta edificació. L'àmbit de la modificació se situa entre l'estació de busos, la piscina municipal de la Corxera, el Club Tennis Guíxols i la carretera GI-682, abastant una superfície d'uns 11.800 metres quadrats.

A més de la construcció del nou aparcament, la modificació del POUM té com a objectiu urbanitzar una nova arribada per la carretera de Tossa que la connecti amb la ronda de Ponent per la ronda de Narcís Massanes, enlloc de desembocar a la Porta Ferrada.

També es busca ordenar les edificacions al llarg d'aquest carrer per configurar la nova entrada al municipi i consolidar un dels principals pols d'equipaments de la ciutat. Així, en relació a habitatge nou, el pla concreta directament l'ordenació i les condicions d'edificació de 29 pisos nous, de planta baixa i dues plantes d'alçada. Finalment, la modificació del POUM incorpora un estudi d'impacte i integració paisatgística de la proposta de nova edificació.

La comissió ha aprovat definitivament la modificació del POUM de Sant Feliu però ha condicionat la seva entrada en vigor a la presentació, per part de l'ajuntament, d'un text refós que reculli una sèrie de precisions tècniques.