Alumnes de l'institut Muntaner de Figueres participen en una recollida de residus al riu Manol

Es van retirar 60 kg de plàstic, 20 kg de cartró i 100 kg de runa

Un centenar d'alumnes de primer d'ESO de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres (Alt Empordà) van participar ahir en una activitat d'educació ambiental en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres. L'activitat va consistir en una visita guiada a la deixalleria de Figueres per tal de conèixer el funcionament, la separació de residus i el posterior tractament i reciclatge.

Seguidament van desplaçar al riu Manol, al límit amb Vilasacra, on van fer una recollida de residus acumulats. Es van retirar sobretot envasos i plàstics, paper i cartró i runa.  El resultat de la recollida va ser de 60 kg de plàstic, 20 kg de cartró i 100 kg de runa, que es van portar a la deixalleria pel seu corresponent reciclatge.

L'Ajuntament de Figueres va facilitar el material necessari per dur a terme l'activitat (guants, bosses, big bags, entre d'altres) i al final, es va oferir un esmorzar saludable a base de fruita als alumnes.