Els hospitals Trueta i Santa Caterina avancen en la 'racionalització de recursos'

La gerència única petinciarà la mobilitat de metges especialistes entre centres

La gerència única del Trueta i del Santa Caterina vol potenciar la mobilitat de metges entre centres. El gerent, el doctor Vicenç Martínez, ha explicat que van avançant de mica en mica en la unificació de serveis d'ICS i IAS que pretén eliminar duplicitats. La previsió és que les especialitats tinguin funcionament únic a finals d'any. De moment, ja hi acord per unificar protocols a les àrees de pediatria, cirurgia general i neurologia. Martínez ha volgut deixar clar que no es plantegen suprimir cap servei a cap hospital, sinó "racionalitzar recursos". L'organigrama de funcionament també està pràcticament enllestit i segons Salut ha permès estalviar 140.000 euros reduint els càrrecs intermedis.

Gairebé un any després d'anunciar que l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS) tindrien cúpula directiva única el gerent, Vicenç Martínez, ha detallat quina ha estat la feina que s'ha fet i quins són els objectius finals a complir. Malgrat les incerteses entre professionals o sindicats sanitaris que ha generat la gerència única, Martínez i també el director territorial de Salut a Girona, Josep Trias, han assegurat que no hi ha cap intenció de tocar llocs de treball, retallar plantilla o suprimir serveis a algun dels centres.


El gerent ha ressaltat que tota la feina que s'ha fet ha estat per "evitar duplicitats" i gestionar millor dos centres tan propers. L'organigrama de funcionament ja està pràcticament enllestit -només falta una possible reformulació en la direcció de primària de l'ICS- i integra professionals dels dos organismes públics. Segons Martínez, han "fitxat" dos nous directius però, per contra, han eliminat cinc càrrecs intermedis que fins ara hi havia. L'estalvi, detalla, ha estat de 140.000 anuals.

Des de finals d'any, han començat a funcionar els grups de treball en el marc del Projecte CIMS (Créixer, Innovar i Millorar en Salut tot utilitzant el coneixement acumulat, la implicació de les persones i el mètode adequat, cercant les sinèrgies que siguin necessàries) que pretén aproximar de forma eficient ICS i IAS mantenint la seva independència jurídica. La intenció és que els grups de treball els formin professionals i també ciutadans i facin propostes per millorar aspectes relacionats amb l'atenció o la gestió.

Segons ha explicat Vicenç Martínez, tenen la intenció de culminar el gruix del projecte d'unificació al llarg d'aquest any. Així, l'objectiu és que aquest 2013 ja hi hagi un acord entre caps de servei per unificar el funcionament de les especialitats. Això implicarà establir protocols únics i també potenciar la mobilitat de metges especialistes entre centres. Segons Martínez, serà una decisió voluntària dels metges però, per exemple, els especialistes del Santa Caterina podran optar per fer intervencions quirúrgiques específiques al Trueta. Cara al 2014 esperen acabar de perfilar la unificació de processos més específics.

El gerent ha explicat que el que es tracta és de seguir l'estela que ja van començar, per exemple, amb el laboratori que té direcció única o amb l'àrea d'urologia, on ja cooperen els dos centres. També hi ha acord entre caps de servei en les àrees de pediatria, cirurgia general i neurologia.

Llistes d'espera i quiròfans

Martínez també ha explicat que un dels objectius que s'han fixat és el de complir el termini de llista d'espera de màxim un any per a intervencions quirúrgiques. El gerent ha admès que durant el 2012 van haver de fer un "pla de xoc" perquè tenen pocs quiròfans i van haver de trobar l'encaix entre les diferents intervencions per aconseguir que no se'n demorés cap. Per això, estan analitzant la possibilitat de construir un nou quiròfan al Santa Caterina que serviria per descongestionar. Actualment hi ha 11 quiròfans al Trueta i 5 al Santa Caterina.

Nou Trueta

Pel que fa al Nou Trueta, la comissió tècnica que es va constituir en el seu moment continua activa i en aquest moment es troba en fase de redacció de l'informe de conclusions. La comissió està integrada per Jaume Torrent i Genís, responsable de la Gerència de Serveis Comuns de la Delegació Territorial del Govern a Girona; Jordi Domènech Cañellas, responsable del Servei Territorial d'Urbanisme de Girona; Josep Carreras Coma, responsable de la Direcció Operativa dels Sectors Sanitaris Empordà, Garrotxa i Ripollès; Miquel Pujol Riera, director d'Infraestructures i Serveis Tècnics de l'Institut Català de la Salut; i Josep Solà-Morales Capdevila, arquitecte de l'Ajuntament de Girona.

La comissió ha avaluat set o vuit possibles emplaçaments i quines són les seves virtuts i els seus defectes. Aquest informe no deixa de ser un informe tècnic que després elevaran al Departament que, amb aquest anàlisi sobre la taula, acabarà definint quina és la millor opció.

El Servei Territorial d'Urbanisme va ser el responsable d'aportar diferents propostes d'ubicacions que complissin amb els requisits d'espai indispensables per acollir el futur centre sanitari. A partir d'aquesta premissa van aportar diferents opcions amb les corresponents fitxes tècniques, que la comissió ha valorat.