Neixen els grups impulsors del català als instituts

Educació fa tallers als centres inclosos a la prova pilot per consensuar propostes de millora en funció de cada realitat

En comptes de susto, ensurt. De relleno, farcit. I d'incluir, incloure. Són alguns dels barbarismes -amb la correcció corresponent- que pengen d'un mural d'un dels passadissos de secundària de l'institut Santa Eugènia de Girona. Des de principi de curs, el seu Departament de Català ha impulsat diverses iniciatives per animar l'alumnat a fer servir el català, i de retruc fomentar-ne l'aprenentatge.

Entre d'altres, coincidint amb l'Any Gabriel Ferrater, els estudiants han traduït un dels seus poemes a dotze llengües diferents. I per Sant Jordi, el centre ha convocat un concurs de microrelats, on ja s'hi han presentat una setantena d'escrits. A més, partint del concurs de barbarismes que va donar lloc al mural, estudiants de 3r d'ESO han ideat un joc de taula.

A l'institut Santa Eugènia, repartits entre ESO, batxillerat i cicles formatius, hi estudien uns 1.050 alumnes. La diversitat lingüística és gran, perquè a casa seva uns i altres parlen fins a 25 llengües diferents. El seu director, Francesc Martí, explica que quan acaben 4t d'ESO la majoria assoleixen el nivell competencial de català, però que tot i això, "l'ús social de la llengua als passadissos i patis necessitaria millorar una mica, perquè aquesta competència que detectem a l'aula es traspassés també a d'altres espais".

Precisament per això, concreta el director, el centre ha engegat diferents iniciatives "motivadores" perquè els alumnes "s'animin" a fer servir el català. L'objectiu és que ho facin de manera natural. "Dins d'aquesta diversitat, i sempre des del respecte", explica la cap del Departament. "Allò que volem és fer-los reflexionar, que vegin que a Catalunya hi ha una llengua pròpia, que també és la vehicular del centre, i que si són aquí és per seguir-la divulgant i perfeccionant", subratlla Vilamitjana.

Grup d'impuls

L'institut Santa Eugènia de Girona és un dels centres de tota Catalunya on s'ha creat un grup d'impuls del català. El projecte s'emmarca dins el pla per promocionar l'ús de la llengua que ha engegat el Departament d'Educació. En aquesta primera fase, com a prova pilot, hi participen 200 centres d'arreu del país.

A l'institut gironí, el grup el formen sis persones. A més de Martí i Vilamitjana, hi ha quatre docents més de diferents nivells educatius. A partir de finals d'abril, tots ells participaran en un Taller d'Usos Lingüístics en l'Àmbit Educatiu (ULAE). Hi serà també una assessora de l'Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) del Departament.

A través de cinc sessions, de dues hores cadascuna, el grup farà una diagnosi de la realitat que té el centre i es proposaran accions. "Sobretot, allò que es vol és donar eines per gestionar la diversitat lingüística, i incentivar l'ús del català i el seu aprenentatge com a valor d'enriquiment compartit", explica l'assessora LIC del Departament a la zona, Esperança Muntada.

Qüestionari al claustre

 l'institut de Santa Eugènia, part d'aquesta diagnosi ja s'ha fet. Però s'estendrà encara més, amb un qüestionari que es passarà a tot el claustre. "Allò que volem és saber quins punts forts té el català i què ens mancaria", concreta Dolors Vilamitjana. I ja posa un cas d'un dels àmbits on caldrà treballar. "Per exemple, aquelles famílies que no entenen el català, i que a vegades en una reunió de pares fan canviar la llengua; allò que voldrem serà sensibilitzar al màxim, però sempre i sobretot, des del respecte", reitera.

Durant les diferents sessions del taller, els membres del grup d'impuls del català analitzaran tant l'ús de la llengua en espais formals com no formals. També entre la comunitat educativa, l'alumnat i les famílies. "A partir d'aquí, es farà una reflexió per arribar a propostes de millora i consensuar estratègies, tant metodològiques com organitzatives, per gestionar la diversitat i promoure l'ús del català; en definitiva, es tracta d'un taller de sensibilització", concreta Muntada.

De totes aquestes reunions, en sortiran acords per impulsar el català. Aniran en funció de cada centre, i de quina sigui la seva realitat. Aquestes propostes de millora es recolliran per escrit, i a partir d'aquí es traspassaran a la resta del claustre i de la comunitat educativa, a qui també se'ls farà partícips a l'hora de traslladar-los al dia a dia.

L'objectiu del Departament d'Educació és que, a partir del curs vinent, al llistat de centres que tenen grup impulsor se n'hi incorporin un miler més cada any. Fins a arribar als 3.500 que hi ha arreu de Catalunya en un termini de quatre anys.