La presó del Puig de les Basses registra cinc suïcidis en cinc anys

El centre amb més casos és Brians 1 amb un total de 19 morts

Fins a 46 interns s'han suïcidat als centres penitenciaris catalans en els últims cinc anys, 16 dels quals durant l'aïllament al departament especial de règim tancat (DERT). El mètode emprat ha estat el de penjar-se per morir per asfíxia, excepte un cas en què la mort va tenir lloc per la precipitació quan el pres era fora del centre. Són dades facilitades per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en resposta escrita a preguntes parlamentàries. Segons la mateixa informació, han tingut entrada a algun dels DERT i departament de sancionats (DS) 11.198 persones internes, de les 31.031 que han passat per les presons entre el 2017 i el 2021. 

És a dir, el 36% dels reclusos han tingut entrada a algun departament d'aïllament en aquests anys. L'estada mitjana per persona interna en règim tancat en aquest període és d'onze dies, si bé més de 2.000 hi han estat quinze dies o més seguits.

Pel que fa a les autolesions produïdes als DERT han estat 1.169 en total. Pel que fa a les xifres de les contencions mecàniques a l'interior d'aquests departaments, se n'han produït 1.341 en els darrers cinc anys. La durada mitjana de les contencions va ser de 6,2 hores, amb l'extrem de 13 hores de mitjana a Brians 1, que també és el centre que registra un major nombre d'interns immobilitzats més d'una vegada (44).  

Brians 1: el centre amb més suïcidis

Segons les dades desglossades, del total de suïcidis d'interns registrats, 8 van ser el 2017; 8 el 2018; 7 el 2019; 11 el 2020; i 1 el 2022. Per presons, la que acumula més suïcidis des del 2017 és Brians 1 (19), seguida de Brians 2 (6) i Quatre Camins (6) i Puig de les Basses (5). La resta són en centres classificats com la presó d'Homes Barcelona (1), Centre Obert (2), Dones (2), Joves (2), Ponent (1), Tarragona (1), Lledoners (1). 

Per sexe, 39 van ser suïcidis d'homes i 7 de dones. L'edat mitjana dels homes en el moment del suïcidi era de 41,7 anys, mentre que en el cas de les dones era de 33 anys.

Els centres penitenciaris (CP) de Brians 1 i 2 són els que registren un major nombre d'interns que han passat pel DERT entre el 2017 i el 2021, 2.032 i 2.259 respectivament. Després hi ha Quatre Camins (1.903), CP de Ponent (1.219), CP Mas d'Enric (892), CP de Puig de les Basses (889), CP de Joves (879), CP de Lledoners (828) i CP de Dones (297). En els casos de Brians 2 i Quatre Camins les xifres inclouen també els ingressos al departament de sancionats (DS). 

Dels 16 suïcidis que van tenir lloc durant l'estada al DERT o al DS, el pres que feia més dies que es trobava en aquest règim és el d'un home que s'hi va estar tres mesos i sis dies. Va ser l'any 2019 al CP de Joves i el motiu de l'ingrés es refereix a l'article 10. Segons l'article 10 de la llei penitenciària, es preveu el compliment de règim tancat o departaments especials per als penats qualificats de "perillositat extrema" o per a casos d'inadaptació als règims obert i ordinari, determinats per "causes objectives" en una resolució motivada.

Per durada de l'estada, segueix aquest cas el d'un home que va estar-se 51 dies al DERT de Ponent el 2021, també per aplicació de l'article 10, i el d'un altre home que va passar 29 dies en règim tancat a Brians 1 el 2019 per primer grau. 

De la resta de suïcidis registrats, 2 van ser al DERT entre set i vuit dies i 8 feia entre un i cinc dies que hi eren. En la majoria de casos el motiu de l'ingrés en règim tancat era aïllament "provisional". 

Protocol de prevenció del suïcidi

En la mateixa resposta per escrit de la consellera Ciuró, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), també s'explica que als centres penitenciaris es treballa la la prevenció dels suïcidis a través d'un programa marc aprovat el 2019 i revisat el 2021. El programa, es detalla, incideix en la importància de la detecció i preveu un procediment en què qualsevol professional pugui identificar el risc de suïcidi per qualsevol via. 

En concret, s'hi preveuen tres moments clau: el de l'ingrés, el de l'internament i el de trasllats. A més, qualsevol detecció o sospita de risc s'ha de notificar verbalment i per escrit al cap de serveis del centre penitenciari, que és qui ha d'adoptar les mesures preventives adients i ho ha de notificar al director i als serveis sanitaris precisament per activar el programa. 

D'acord amb les dades que consten al BOPC, el 2020 es van fer 411 activacions del protocol de prevenció del suïcidi i el 2021 se'n van fer 493. Als centres on s'han fet més activacions en aquests darrers dos anys és a Brians 1 (205) i a Brians 2 (181). A Quatre Camins van ser 117.