Roses reurbanitzarà el carrer Sant Sebastià per a modernitzar el sector comercial

Les obres tindran un cost total de 622.000 euros dels quals 250.000 provindran de l'1% Cultural

El carrer Sant Sebastià disposa de 290 metres de longitud que transcorren entre la Riera Ginjolers i el carrer Francesc Macià, en el nucli comercial de la població. El projecte que INCASÒL i Ajuntament acaben d’aprovar consistirà en la reurbanització del carrer a un sol nivell per potenciar la seva peatonalització i oferir una visió més oberta del conjunt. L’objectiu és impulsar el caràcter d’artèria urbana i comercial d’aquest carrer, on es concentren una cinquantena d’establiments.

Actualment, el tram de calçada presenta irregularitats que provoquen basses importants els dies de pluja, així com una amplada irregular i una imatge obsoleta. Les voreres existents a ambdós costats presenten també signes de deteriorament.

El nou disseny previst eliminarà les voreres actuals i pavimentarà tot el carrer a un sol nivell, amb l’objectiu de donar prioritat als vianants i oferir una visió més àmplia del conjunt. Tot i així, es permetrà el trànsit rodat destinat al servei dels establiments del carrer. El paviment es farà amb dos materials diferenciats que emfatitzaran la separació entre els diferents trams i els punts singulars del traçat. Com homenatge al passat del carrer, la pedra calcària existent actualment en les voreres, es reutilitzarà en la secció més ample del carrer per dibuixar un traçat que li donarà protagonisme plàstic-històric.

D’altra banda, es renovaran les xarxes de serveis existents (aigua, telefonia, subministrament elèctric, gas, aigües pluvials i residuals). Concretament, les línies aèries de telèfon i baixa tensió, se soterraran en els encreuaments de carrer per millorar-ne la imatge. L’enllumenat també es renovarà i s’unificarà amb la tipologia de lluminàries previstes en la resta de carrers del nucli que es reurbanitzaran properament dins els projectes del Pla de Barris.

El total de les obres compten amb un pressupost total de 622.000 euros, subvencionat en part (250.000 euros) per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge en base al protocol de l’1% cultural que la Generalitat destina a aturar la pèrdua dels valors històrics i culturals, el deteriorament físic i l’envelliment progressiu dels nuclis antics de les ciutats i viles de Catalunya