Girona adjudica la construcció del mur entre els ponts de la Barca i de França per fer front a crescudes del riu Ter

Les obres tenen un cost de 404.715 euros

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui per Junta de Govern Local l’adjudicació de les obres de construcció del mur de contenció entre el pont de la Barca i el pont de França per fer front a les crescudes del riu Ter. El projecte, aprovat pel consistori el mes de juny passat, servirà per protegir la zona urbana del costat esquerre del riu, on actualment hi ha una benzinera, un supermercat i un cinema, entre altres activitats. 

La principal actuació de l’obra serà la construcció d’un mur de formigó armat entre els dos ponts amb alçada suficient per evitar inundacions de les zones urbanes properes. Per tal d’integrar la nova construcció al medi natural on es troba, el mur es revestirà amb gabions de malla galvanitzada amb pedra calcària al seu interior. D’aquesta manera es vol aconseguir un menor impacte paisatgístic i al mateix temps crear un hàbitat favorable pel desenvolupament de flora i fauna del medi fluvial.

Per facilitar l’accés a la via verda que discorre pel marge del riu en aquest tram, s’habilitaran dos accessos des dels dos ponts. A més també es preveu la formació de dos punts de repòs amb bancs.  El termini d’execució d’aquesta actuació està previst en quatre mesos.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Àrids Vilanna SL per un import de 404.714,75 euros (IVA inclòs), dels quals una part serà sufragada per l’Agència Catalana de l’Aigua, gràcies a la subvenció per a actuacions de protecció davant avingudes en benefici de zones urbanes.