Urbanisme dona el vistiplau al canvi de planejament de Santa Pau per revitalitzar el casc antic

Les plantes baixes dels edificis es podran transformar en habitatges, per evitar la proliferació de locals buits

La Comissió territorial d'Urbanisme de Girona ha donat la llum verda definitiva a una modificació del planejament de Santa Pau (Garrotxa), que permetrà impulsar diverses iniciatives amb l'objectiu de revitalitzar el casc antic del municipi. L'objectiu és afavorir l'aprofitament dels edificis existents ampliant-ne els usos permesos i incentivar la rehabilitació dels edificis antics. En aquest sentit, l'Ajuntament proposa ampliar els usos admesos a l'edifici de l'antic hospital de Sant Roc i a la finca de Can Torra, que hi està adossada. Tot el conjunt, de propietat municipal, està qualificat com a equipaments.

Amb la modificació del planejament aprovada, també s'hi admetran els usos assistencials, sanitaris i de serveis socials. Igualment, s'aprofita per reordenar la vialitat de la plaça de Sant Roc, a tocar del conjunt.

D'altra banda, es permetrà l'ús d'habitatge a les plantes baixes del casc antic per afavorir-ne l'ocupació i el manteniment, sempre que les característiques de les edificacions existents ho permetin. Actualment, moltes plantes baixes estan en desús, perquè no hi ha prou demanda d'activitats comercials, industrials, d'oficina o d'altres activitats econòmiques.

Per evitar la proliferació de plantes baixes buides, s'admetrà la seva transformació en habitatge, sempre que estigui vinculat als de les plantes superiors, que les limitacions de densitat de l'edifici ho permetin i que en resulti un habitatge d'una superfície útil mínima de 75 metres quadrats.