Els preus baixen l'1,6% el gener a Girona, la caiguda més alta dels últims 20 anys

La taxa anual de les comarques gironines està cinc dècimes per sota de la mitjana catalana

Els preus van baixar l'1,6% el gener a Girona en relació amb el desembre i van deixar una inflació anual del 2,8%, una taxa que està cinc dècimes per sota de la mitjana catalana que es va situar en el 3,3%, segons ha informat l'Institut d'Estadística espanyol. La caiguda de preus d'aquest gener és la més elevada de les que registra la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadista (INE) per demarcacions provincials i que arriba fins el 2002 en termes homologables i fins el 1993, ara fa 20 anys, en retrospectiva corregida.

La inflació anual a la demarcació de Girona és la segona nmés baixa del conjunt de Catalunya, rere de la demarcació de Lleida amb el 2,7%. El segon període de recessió dels últims cinc anys torna a fixar un nou rècord en les estadístiques econòmiques. Aquest cop li ha tocat a la inflació. L'agressiva campanya de rebaixes dels establiments comercials per animar als consumidors a comprar ha fet que la caiguda de preus d'aquest gener en relació amb el desembre hagi estat de l'1,2%, el descens més alt dels últims 35 anys, quan el 1978 comença la sèrie històrica de l'Institut d'Estadística espanyol.

Aquesta xifra intermensual deixa la taxa interanual de la inflació catalana en el 3,3%, sis dècimes per sobre de la fixada per l'economia espanyola que ha estat del 2,7%, després d'una caiguda de preus intermensual de l'1,3%.

El rècord de caiguda mensual de preus més elevada estava fixat fins ara a Catalunya en el gener del 2009, en el centre de la primera recessió dels últims cinc anys. Aquell mes, també un mes de gener, els preus van caure l'1,1% en relació amb el desembre, segons la sèrie històrica homologada de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A més d'aquesta sèrie, l'INE publica una altra sèrie que comença el 1978, que és una retrospectiva amb càlculs corregits, que tampoc registra una caiguda d'aquesta dimensió.

Les rebaixes

La campanya de rebaixes que van impulsar els establiments comercials per incentivar les compres per part dels consumidors ha estat un factor rellevant per fer que els preus d'aquest mes de gener hagin baixat a Catalunya l'1,2% en relació amb el desembre.

Els preus de la cistella del vestit i el calçat, on es fa el seguiment dels comerços més actius en les rebaixes, han caigut a Catalunya el 15%, mentre que a l'estat espanyol el descens ha estat del 14,7%.

Euro per recepta

L'altra cistella de productes que ha influït en aquesta reducció en termes mensuals ha estat el cost de la medicina i els productes farmacèutics. Tot i que la decisió de suspendre cautelarment l'euro per recepta a Catalunya per part del Tribunal Constitucional es va prendre el 15 de gener i es va notificar i aplicar el dia següent, aquests quinze dies d'aplicació han estat suficients perquè els preus d'aquestes medicines s'hagin reduït el 6,3%.

Un altre sector que ha ajudat a la caiguda de preus en termes intermensuals ha estat els que integren la cistella d'oci i cultura. En aquest cas, el mes de gener és un mes que habitualment, després del període de vacances de Nadal, els preus dels viatges organitzats baixen i això ha fet que aquest sector hagi reduït la inflació en termes mensuals el 2,5%.

Les comunicacions, amb ofertes molt agressives de les companyies de mòbils, també manté la tendència a la baixa i aquest mes la reducció ha estat de l'1,2%. la cistella d'estris de la llar, també condicionada per la temporada de rebaixes, ha reduït el 0,1% els preus.

En sentit negatiu, els preus que han pujat han estat el transport, amb un 0,9% per l'increment del preu dels carburants, i la cistella de begudes alcohòliques i tabac amb un augment del 2,3% pel creixement del preu del tabac.


Taxa interanual

La taxa interanual de Catalunya s'ha situat aquest mes de gener en el 3,3%, tres dècimes per sota de la taxa registrada el mes anterior que va ser del 3,6%. Tot i això, la taxa d'inflació catalana està sis dècimes per sobre de l'espanyola que ha quedat fixada aquest mes de gener en l'1,7%.

La cistella que més ha ajudat a reduir la taxa interanual en relació amb la registrada el mes de desembre ha estat l'habitatge, que tot i la pujada de les tarifes de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) els preus finals baixen perquè es dóna per acabat el període d'ajust que va començar l'any passat per regularitzar la TUR.

Tot i l'augment de preus del sector dels carburants, el fet que aquest gener l'increment hagi estat menor que el registrat el gener de l'any passat, ha fet disminuir la taxa interanual unes nou dècimes en el conjunt de l'estat espanyol..

L'eliminació de l'euro per recepta també ha influït en la reducció de la taxa interanual que a Catalunya ha quedat en el 13,7% inferior a la registrada el desembre.

Els sectors que han neutralitzat la caiguda de la taxa interanual i que per tant han impulsat a l'alça el resultat final ha estat les begudes alcohòliques i el tabac i les comunicacions. En el primer cas perquè l'increment del preu del tabac aquest gener contrasta amb l'estabilitat de preus que es va registrar el gener de l'any passat, i en el cas de les comunicacions, tot i haver baixat preus aquest gener, el descens de les ofertes no ha estat tant agressiu com les que es van llençar el gener de l'any passat.