La Diputació de Girona invertirà 3,15 MEUR en millorar quatre carreteres gironines

Es troben a Camós, Maià de Montcal, Figueres, el Far d'Empordà i Vilamalla

El ple de febrer de la Diputació de Girona ha aprovat avui quatre projectes de millora de la xarxa viària de la corporació per un valor total de 3.146.654,85 euros (IVA inclòs).  

Un dels projectes que ha rebut el vistiplau definitiu ha estat el condicionament d’un tram de la GIV-5147, que uneix el nucli urbà de Camós amb la cruïlla de la carretera que enllaça amb el veïnat de Corts (Cornellà del Terri), amb una longitud d’1,8 quilòmetres. S’hi portaran a terme obres d’eixamplament i millora del traçat per reduir el risc d’accidents i millorar-ne la circulació, tenint en compte que es tracta d’una via en la qual circula un nombre important de vehicles pesants. El pressupost de l’actuació és d’1.533.920,68 euros.  

També té llum verda definitiva del Ple una actuació en un tram de 1.020 metres de la GIV-5235, de l’N-260 fins a Maià de Montcal. Les obres, que tenen un pressupost de 419.289,81 euros, serviran per completar el condicionament de la carretera, que ja ha estat adaptada en els primers 750 metres. L’objectiu és eixamplar també aquest tram per garantir-ne la seguretat perquè es tracta d’una zona amb un volum de trànsit remarcable. 

En aquesta mateixa línia, s’ha aprovat definitivament el projecte de condicionament d’un tram de la GIV-6228, que comunica Vilamalla amb el polígon industrial del Pont del Príncep i la carretera cap a Figueres. Es tracta, doncs, d’una carretera estratègica per a aquest municipi de l’Alt Empordà. Les actuacions, que compten amb un pressupost de 678.841,28 euros, se centraran en un tram de 950 metres, des de la sortida de la rotonda de la C-252.

Les obres consistiran a apujar les cotes de la rasant actual per impedir que, en episodis de pluja, l’aigua inundi la calçada. També es redissenyarà la xarxa de cunetes i obres de drenatge transversal existents per garantir el desguàs correcte de les aigües recollides cap al punt d’abocament, i s’eixamplarà la calçada actual de manera que disposi de vorals a tots dos costats. 

Finalment, s’ha donat llum verda —en aquest cas, de forma inicial— al projecte de condicionament d’un tram de la GIV-6211, de Figueres al Far d’Empordà. Es tracta d’una actuació d’eixamplament i reforç de la carretera a partir del pont del Manol i en una longitud de 1.120 metres. El pressupost és de 514.603,08 euros

El Pla de Carreteres Locals

Així mateix, el Ple de la Diputació de Girona ha donat el vistiplau a l’aprovació inicial del Pla de Carreteres Locals de les comarques gironines. Es tracta d’una actualització del que es va aprovar l’any 2012 per ajustar-lo a la situació actual de la xarxa de carreteres i adaptar-lo d’acord amb les esmenes i els acords establerts amb la Generalitat de Catalunya en els últims anys. També s’hi han introduït criteris mediambientals.

Aquest pla té per objectiu identificar les carreteres que compleixen els requisits mínims per formar part de la xarxa local. Es tracta de camins existents que no haurien de ser municipals, sinó catalogats com a carreteres de codi d’acord amb la Llei i el Reglament de carreteres. En aquest sentit, el pla zonal segueix tots els tràmits pertinents. 

A partir d’ara, aquest document estarà disponible perquè tots els ajuntaments de les comarques gironines i les entitats del territori puguin dir-hi la seva, fent-hi aportacions o presentant propostes de millora. En l’actualitat, la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona està formada per 187 carreteres amb una longitud total de 787 quilòmetres.